Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Catharina Bråkenhielm (S)

Starkt djurskydd är tecken på modernitet

Catharina Bråkenhielm (S): I den nya lagen blir det tydligt att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige har ett mycket starkt djurskydd och är ett föregångsland när det gäller regler och lagar kring djurens rätt. Det är ett bevis på att vi tar djurens situation på allvar.

Det är också ett bevis på att vi är ett modernt samhälle där människors sätt att utnyttja levande varelser för sitt egna nöjes skull ifrågasätts. I och med förslaget på ny djurskyddslagstiftning som presenterades nyligen tar vi nästa kliv för att ytterligare förbättra djurskyddet.

En av de viktigaste förändringarna är att det blir förbjudet att överge djur av tamdjursarter. Det handlar om att komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter. Att det idag finns ett stort antal tamdjur som lever helt utan tillsyn och omvårdnad går helt emot själva tanken med djurskyddslagstiftningen. I den nya lagen blir det tydligt att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Det är samhället, i det här fallet länsstyrelsen, som har ansvar för att ingripa till skydd för katter utan ägare.

I dag är Djurskyddet Sverige en samling av ideella föreningar runt om i Sverige som jobbar för djurs välmående. Det finns också en kampanj som heter ”Don’t shop adopt”, som betyder ungefär ”Inte shoppa mera, – adoptera” på sociala medier som syftar till att uppmärksamma den stora andel djur som antingen övergetts och behöver nya hem. I framtiden kommer alltså länsstyrelserna att ansvara för att katterna skyddas, förhoppningsvis med stöd och hjälp av de olika initiativen.

Det finns starka önskemål om att gå ett steg till och införa ett krav på märkning och registrering av katter, något som skulle underlätta myndigheternas praktiska arbete med herrelösa katter. Men i djurskyddsutredningen fanns inte tillräckligt underlag för att gå vidare med detta. Därför kommer regeringen att särskilt utreda frågan om märkning och registrering av katter.

Dessutom har den historiskt sett så viktiga bestämmelsen om naturligt beteende förtydligats i den nya lagen. Djur ska få utföra sådana beteenden som krävs för att de ska må bra fysiskt och psykiskt eller som är viktiga för deras välfärd. Kunskap är också ett nyckelord. God kunskap om djur är mycket viktigt för en god djurhållning i praktiken. I regeringens förslag har detta kommit till uttryck genom ett nytt krav på att alla som tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.

En annan viktig fråga är att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffsatser för brott mot djur. Regeringen planerar därför att en utredning som ska ta reda på rimliga straff.

Sverige ska ha ett gott djurskydd och en hög djurvälfärd. Denna nya djurskyddslag visar att det går att ta steg mot en bättre djurvälfärd utan att hämma svenska lantbrukares konkurrenskraft eller arbetet med att öka livsmedelsproduktionen.

Catharina Bråkenhielm (S)