Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Det byggs mycket i Uddevalla, men trots det upplever man bostadsbrist. Bild: Edvin Bergström
Det byggs mycket i Uddevalla, men trots det upplever man bostadsbrist. Bild: Edvin Bergström

Startlån skulle ge unga möjlighet att skaffa bostad

Riktade insatser som extra bostadsbidrag och startlån till ”kapitalsvaga” kan bidra till en matchning mellan efterfrågade och byggda bostäder. Det kan vara lösningen för en långsiktigt hållbar, jämn och ökande produktion av bostäder och skapar möjlighet för fler att etablera sig på bostadsmarknaden.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi befinner oss i ett läge med bostadsbrist men samtidigt en hög efterfrågan på bostäder. Hur går detta ihop? Det är en verklighet för Uddevalla som för många andra orter i Sverige i dag. Däremot skiljer vi oss på en väsentlig punkt. Vi har fortsatta höga investeringar som inte heller sjunker, som landet i helhet, de kommande åren. Det visar den byggkonjunkturrapport som Sveriges Byggindustrier presenterade nyligen.

Bostadsbristen har skapat långa köer till hyreslägenheter i Uddevalla vilket fått den svarta bostadsmarknaden att breda ut sig. Det konstaterar kommunstyrelsens förste vice ordförande, Jarmo Uusitalo (MP) i Bohusläningen (2019-03-28). Samma sak gör rapporten som Uddevalla kommun beställt av Länsstyrelsen, ”1100 personer flyttade in till tre stadsdelar – utan att knappt några nya lägenheter byggdes”.

Men Uddevalla kommun har byggt bostäder och står under perioden 2018–2020 för cirka 30 procent av de bygginvesteringar som gjorts i Fyrbodal. Trots detta upplever man bostadsbrist.

Varaktigt bostadsbyggande kräver åtgärder som fokuserar mer på efterfrågan än utbud och därför behövs riktade insatser till de kapitalsvaga hushållen. Ett riktat bostadsbidrag till hushåll med lägre inkomster ger dem bättre ekonomiska möjligheter att finansiera sitt boende. Man bör också se över alternativet att ge förstagångsköpare möjlighet att låna till den egna insatsen vid ett bostadsköp.

Ett startlån med liknande upplägg som dagens studielånssystem bör tas fram. Startlån för första boendet skulle ge yngre hushåll en möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden

Konjunkturrapporten visar också tydligt att hela Göteborgsregionen inklusive Uddevalla inte drabbats av den avmattning av investeringar som syns i Stockholmsområdet. Det finns därför stora, mycket goda chanser till att hålla fortsatt hög byggproduktion i hela Västra Götaland. Motorn för den höga byggtakten i Göteborg är de satsningar i infrastruktur och anläggningar som nu görs och som kommer att fortsätta många år framöver.

Kommunen har nu ett ansvar att bereda mark och arbeta med detaljplaner för att inte bromsa de investeringar i bostadsprojekt som skulle kunna gynna Uddevallas bostadsmarknad. Men även staten har ett ansvar för att inte bostadsproduktionen ska sjunka och ytterligare förvärra den brist på bostäder som råder.

Långa köer, svarta kontrakt och dåligt nyttjande av befintligt bostadsbestånd drivs också till viss del av hyressättningssystem. Med en ny hyressättning bör besittningsskyddet kompletteras med ett ekonomiskt stöd på individnivå för de hushåll som behöver. Det befintliga beståndet måste också användas bättre för att underlätta för nya grupper, till exempel unga, inflyttad arbetskraft från andra länder med flera att ta sig in på bostadsmarknaden.

Genom att höja fribeloppet för privatuthyrning av bostäder kan utbudet av boendetillfällen i befintligt bestånd delvis möta den akuta bostadsbristen. Bristen på hyresbostäder och krav på kontantinsats vid bostadslån utgör stora hinder för dem som vill etablera sig på den svenska bostadsmarknaden.

Senare i vår släpper länsstyrelsen sin bostadsförsörjningsrapport som 2018 visade att 92 procent av Sveriges alla kommuner hade bostadsbrist. Vad samma rapport för 2019 kommer att visa kommer att diskuteras vid Sveriges Byggindustriers Bostadsdag 6 maj. Alltjämt bostadsbrist är frågan?

Pernilla Irewährn

Verksamhetschef Sveriges Byggindustrier Bohus Norra Älvsborg