Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Debattörerna är kritiska mot att granbarkborren inte bekämpas ordentligt i skyddad skog.  Bild: Annika Karlbom
Debattörerna är kritiska mot att granbarkborren inte bekämpas ordentligt i skyddad skog. Bild: Annika Karlbom

Staten har inte tagit sitt ansvar för granbarkborreangreppen

"Lev upp till era avtal och respektera den enskildes egendom."

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 14 december

LÄS MER: Alla aktörer behöver enas för att stoppa granbarkborren

Myndighetscheferna Claes Svedlindh och Göran Rune hänvisar deras passivitet till lagboken och att myndigheterna inte kan förhindra spridning av granbarkborre pågrund av reservatsföreskrifter.

Låt oss påminna myndighetsföreträdarna att Sverige är en rättstat och att vårt land har grundlagar stiftade för att skydda den enskilde och dess egendom. Dessa grundlagar räknas till den högsta nivå av lagar och inga andra lagar får motsäga dem.

Att Sverige är en rättstat innebär också att alla ska behandlas lika inför lagen, och att myndigheter ska vara sakliga och opartiska. Oavsett om du är en liten torpare i Bösebo eller en beslutsfattare i Stockholm så har man att förhålla sig till dessa lagar – det är grunden för en demokrati.

LÄS MER: Oväntad attack av ny generation granbarkborre

Vi har full förståelse för att myndigheternas företrädare inte vill tala om statens ansvar för barkborrarnas spridning runt den formellt skyddade skogen. Ingen av er har nämligen tagit ansvar.

LÄS MER: Miljardskador av granbarkborren

I Kalmar län, som är hårdast drabbat i Sverige, gjordes exempelvis inga bekämpningsåtgärder alls av myndigheterna 2018 . Enbart ett fåtal 2019 varav endast två åtgärder har gjorts på eget initiativ till och med 7 oktober i år. Den inventering länsstyrelsen låtit göra konstaterade att 70 procent av antalet reservat var angripna – men ändå gjordes inget - som en följd har angreppen nu fyrdubblats i flera reservat. Skogsstyrelsen har samtidigt inte ens bemödat sig att inventera sina marker – istället har myndigheterna prioriterat att ”skydda” mer skog.

Låt oss även påminna om vad staten lovat de enskilda markägarna genom förbehåll i köpekontrakten innan skogen formellt skyddades:

"Uppkommer insektsskador på ikringliggande skog som följd av att, i enlighet med föreskrifterna för naturreservatet, tillräckliga åtgärder för att förebygga eller bekämpa insektsspridning inom reservatet inte vidtagits, skall skadan ersättas av staten. Vid exceptionella insektsskador på ikringliggande skog, förbinder sig staten att överväga att vidta bekämpningsåtgärder inom naturreservatet."

Är skadorna inte ”exceptionella” nog eller gäller inte era löften?

Staten kan inte gömma sig bakom reservatsföreskrifter på bekostnad av de hjältar som sköter och praktiskt bekämpar borren i skogarna runtomkring. Lev upp till era avtal och respektera den enskildes egendom. Alla aktörer måste ta sitt ansvar för att bekämpa dessa odjur.

Även ni.

Carl-Wiktor Svensson

Ersättare Sveriges Riksdag Kalmar län (M)

John Widegren

Landsbygdspolitisk talesperson (M)