Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Stoppa bergtäkten vid Nordbergen i Forshälla

Vi kräver en säker miljö med ren luft och tillgång till rent vatten för alla i kommunen, även vi som bor utanför tätorten.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Föreningen Bevara Forshälla är djupt oroade över Swerock AB:s ansökan om tillstånd att starta en bergtäkt i Nordbergen i Forshälla.

Tre olika verksamheter planeras inom ett område på 41 hektar omfattande sprängning av berg med åtföljande bearbetning, tillverkning av asfalt och återvinning av restmaterial samt förvaring av material från respektive grupp. Totalt beräknas 20 miljoner ton sprängas bort under en 35-årsperiod. Det innebär etablering av ett storskaligt industriområde i södra Uddevalla. Maxproduktion innebär 330 fordonsrörelser per dag plus återvinningstransporter.

Tunga transporter kommer att påverka trafiksäkerheten på en hårt trafikerad väg, 678, där flera dödsolyckor redan skett. Det är en skolskjutsväg för våra barn.

Den planerade bergtäkten ligger 1,3 km från Forshällaskolan med tillhörande förskola. Våra barn har rätt till en hälsosam miljö att vistas i. Många barn bor dessutom i närheten av området och kommer dygnet runt att utsättas för den miljöpåverkan som verksamheten leder till.

I området kring den tilltänkta täkten finns det inte bara aktiva jord- och skogsbruk utan också Uddevallas hästcentrum samt ett aktivt friluftsliv, vilka alla kommer bli påtagligt påverkade av verksamheten. Ljudnivåerna kommer öka dels av transporterna, men även av sprängningarna vid lösgörande av bergmassor samt vid krossning. Detta påverkar friluftsområdena såsom ridvägar och andra strövområden där barn, vuxna och djur gärna rör sig bara några meter från det tilltänkta industriområdet.

För oss som bor runt täkten är naturen vår främsta tillgång. Bearbetningen i täkten kommer att sänka grundvattennivån, öka koldioxidutsläppen, sprida stendamm som skapar stendammslunga. Den asfaltstillverkning som planeras kommer ytterligare att sprida hälsofarliga och cancerogena ämnen. Vilken typ av miljöavfall som skall lagras på platsen återstår att se.

Forshälla med omnejd har redan klassats som ett område med stora naturvärden. Det var en av anledningarna till att den tilltänkta vindkraftsparken fick avslag för några år sedan. Dessa naturvärden består än i idag, men för hur länge?

Förutom spridning av hälsofarliga ämnen som inte syns, kommer vi direkt att påverkas av ljud från sprängning och krossning av berg, ökat ljud från trafik, ljus från belysning av verksamhetsområdet, lukt från asfalttillverkning, damm samt störningar i trafikrytmen.

Vad innebär den ökade trafiktätheten av tung trafik, ur Swerocks perspektiv inte alls. Att utryckningstiden för räddningstjänsten till Ljungskile kan öka med cirka fem minuter tar man inte hänsyn till. Vad det kommer att innebära i människoliv och materiell förstörelse är inget som Swerock har tagit hänsyn till. Än värre lär det bli när Uddevallabron är avstängd.

Kommunen avstyrker i sitt remissvar etableringen med hänvisning till trafiken på väg 678 och att det kommunala materialbehovet av bergmassor är tillgodosett för lång tid. Swerocks ansökan avser ett regionalt behov. Varför ska då bergtäkten ligga mellan Uddevalla och Ljungskile?

Vi i föreningen Bevara Forshälla arbetar aktivt för att synliggöra den påverkan en bergtäkt innebär. Vi kräver en säker miljö med ren luft och tillgång till rent vatten för alla i kommunen, även vi som bor utanför tätorten.

Ska vår natur och livsmiljö försakas för ett behov som inte finns i kommunen? Är det inte dags att vi säger stopp?

För styrelsen för Föreningen Bevara Forshälla

Niklas Hermansson

Ordförande