Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Pål Magnusson vänder sig direkt till Stefan Skoglund (S) i frågan om hemtjänstens centrumgrupper.

Stoppa sammanslagning inom hemtjänsten eller avgå

Denna debattartikel riktar sig till min nya ”politiska chef” över Uddevallas socialtjänst, socialnämndens nya ordförande Stefan Skoglund (S). Ideologisk höger har bytts mot ideologisk vänster, eller?

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bakgrund: På bordet i höst/vinter för alla biståndsbeviljade vårdtagare i Uddevalla centrum, ligger en sammanslagning av hemtjänstgrupperna 1–4, som ska ersättas med två helt nya grupper. Detaljerna hur sammanslagningen ska gå till är inte helt klara. I höst ska vi hemtjänstpersonal få välja ut fyra personer som kommer delta vid slutarbetet av omorganisationen. Syftet med omorganisationen är att spara pengar.

Till socialnämndens nya ordförande, socialdemokraten Stefan Skoglund, vill jag nu rikta en uppmaning att klargöra din syn på saken – ur en ideologisk synvinkel.

Grunden i socialdemokrati är förståelsen för arbetet. En omorganisation av en arbetsplats på ekonomiska grunder, snarare än det arbetsorganisationsmässiga, har mig veterligt aldrig skapat en bättre arbetsplats. När du nu får ärva tidigare beslut från det tidigare ideologiska högerstyret så utgår jag att du anser samma sak som jag; sammanslagningen av centrumgrupperna på grund av ekonomiska orsaker är inte ett främjande av behovsstyrd vård och socialdemokrati, det är ett främjande av New Public Management, det vill säga en ekonomisk skrivbordsprodukt godkänd av det tidigare ideologiska högerstyret inom socialnämnden.

Det finns många saker som både du och jag vet som är kasst med omorganisationen för hemtjänsten som nu ligger på bordet. Nämnas kan dock – ökat antal roterande personal för varje vårdtagare, sönderslagning av fungerande arbetsgrupper, sönderslagning av begripliga inarbetade arbetsrutiner, sönderslagning av informella ”osynliga” begripliga rutiner vid sidan av de rent formella, ökad sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa, konflikter när nya människor ska jobba ihop, risk för missar i planeringen av den nya organisationen, risk för att hela omorganisationen stagnerar halvvägs mot målet, otydliga mål i omorganisationen, orealistiskt mål för omorganisationen, felantaganden från början. Allt detta vet du som socialdemokrat, det visste du redan i unga år, att arbetsorganisationens betydelse är själva grundbulten inom socialdemokratin.

Jag antar att du kommer försöka stoppa det liggande förslaget om sammanslagning för hemtjänstgrupperna i centrum i sin nuvarande form – annars borde du som socialdemokrat avgå.

Pål Magnusson

vårdbiträde Uddevalla