Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ulrika Lindstrand Bild: Fotograf Pernilla Pettersson
Ulrika Lindstrand Bild: Fotograf Pernilla Pettersson

Study Friday kan möjliggöra livslångt lärande i Västsverige

Att endast utbilda sig i början av livet kommer inte längre att räcka till.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den västsvenska industrin verkar i en tid med stort förändringstryck. Med pågående skiften koppla till exempelvis digitalisering, automatisering och klimatomställning skapas nya förutsättningar och nya krav ställs på samhälle, företag och individer. Att endast utbilda sig i början av livet kommer inte längre att räcka till.

För att klara detta måste såväl arbetsliv som utbildningssystem anpassas för ett livslångt lärande. Inte minst gäller det för dem som utvecklar och implementerar den nya teknik som många av samhällsförändringarna är beroende av: ingenjörerna.

Vi var nyligen med när landets största arbetsmöte om det livslånga lärandet genomfördes under Industridagen den 30 september, i Sandviken. En slutsats från dagen är att det kräver insatser på olika plan. Det är också en bärande tanke i Sveriges Ingenjörers engagemang i frågan. Vi har tillsammans med ett antal större lärosäten och arbetsgivar- och branschorganisationer tagit fram ett nytt koncept för livslångt lärande. Målet är att öka antalet flexibla och relevanta kurser inom teknik på högskolan, för yrkesverksamma ingenjörer, men konceptet är lika relevant för andra ämnesområden.

Modellen som vi kallar Study Friday, har intentionen att öka tillgängligheten till högre utbildning och underlätta planering och samverkan mellan yrkesutövare, arbetsgivare och lärosäten genom att anordna och bedriva studier på en viss överenskommen tid eller dag. Det betyder inte att varje fredag ska ägnas åt studier, men de kurser som anordnas och den utbildning som sker, riktas in mot exempelvis fredagar.

En bättre struktur för arbetet med kompetensutvecklingen tror vi kan göra stor skillnad. Genom att etablera en utbildningsdag påminns alla om att lärande är en viktig del av arbetslivet, vilket gör det mer sannolikt att utveckling faktiskt ska komma till stånd.

Att börja använda detta koncept kan göras redan nu av lärosäten, företag och anställda tillsammans. Men för att få skjuts och stöd i detta har vi överlämnat vårt förslag till regeringen. Vi hoppas och tror att även de västsvenska riksdags- och lokalpolitikerna ser potentialen och vill arbeta tillsammans med oss för att förverkliga ett nytt förhållningssätt till lärande.

Kompetens är framtidens viktigaste råvara och avgörande för att Västsverige ska utvecklas i takt med samhällsförändringarna. Säkerställandet av att rätt och tillräckligt mycket kompetens finns är en utmaning som kräver nytänkande. Det är också just vad Study Friday-modellen är ett uttryck för. Detta behöver nu omsättas i handling.

Therese Koggdal

koncernförhandlare Akademikerföreningen vid AB Volvo/förbundsstyrelseledamot Sveriges Ingenjörer

Annica Norlenius

ordförande Akademikerföreningen GKN Aerospace Engine Systems

Ulrika Lindstrand

förbundsordförande Sveriges Ingenjörer