Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Biskop Susanne Rappman i Göteborg. Foto© Kristin Lidell. Fotografens namn ska anges vid publicering. Bild: Kristin Lidell

Svenska kyrkan anser inte att människan är separerad från naturen

Susanne Rappmann: Jag lyssnar gärna till Greta Thunberg och tar till mig hennes uppmaning ”vi vill ha handling”

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar på replik av Sture Boström 1 oktober 2019

Tack Sture Boström för din replik på min debattartikel om Klimatet. Jag tolkar den som att du har höga förväntningar på Svenska kyrkan, vilket är glädjande och något vi vill svara upp mot.

Svenska kyrkan är i samma situation som samhället i övrigt. Vi delar engagemanget för en omställning till att bli klimatneutrala med andra organisationer och myndigheter i Sverige. Arbetet med energiomställning i våra byggnader har pågått under många år och vi arbetar med miljöledning och miljödiplomering. Upphandling och inköp är en annan fråga vi arbetar aktivt med där hållbarhet är ett genomgående perspektiv. I vår resepolicy är kollektivtrafik förstahandsvalet, där så är möjligt. Att bli klimatneutral är en omställning som inte sker över en natt, men vi arbetar oförtrutet vidare mot klimatneutralitet.

Det stämmer att antalet gudstjänstbesök minskat över tid. Dock är det fortsatt många som deltar i gudstjänster i Svenska kyrkan. 2018 gjordes drygt 14 miljoner gudstjänstbesök. Nu är inte gudstjänsterna den enda verksamheten i Svenska kyrkan. Under veckorna samlas människor i alla åldrar i olika sammanhang, t ex körer, studiegrupper, föräldragrupper, konfirmationsgrupper, gemenskapssamlingar, öppna verksamheter, kulturaktiviteter, föreläsningar och mycket mer. Det är tillfällen som inte bara handlar om tröst och samtal, det handlar också om livet och vår plats på jorden.

När det gäller förutsättningslösa samtal om livets existentiella frågor har Svenska kyrkan en viktig roll att fylla. I dagarna avslutades Bokmässan i Göteborg. På Se människan-scenen hölls ett 60-tal författarsamtal om bland annat existentiella frågor. Dessutom hölls flera seminarier. När Vetenskapsfestivalen och Filmfestivalen går av stapeln är Svenska kyrkan aktiv samarbetspartner. Det är i allra högsta grad en dialog mellan flera. En titt på några Göteborgsförsamlingars webbsidor visar att Svenska kyrkan är aktiv samtalspartner i Författarsamtal, Frukostföreläsning, Berättelsernas hus, Högsbo Smedja, Bibel & Existens, Bokcirkel, Leva Livet, Civilkurage i vardagen, Soppa och samtal mm. ”Vi vill erbjuda kunskap och hopp”, skriver en församling.

Svenska kyrkan anser inte att människan är separerad från naturen, snarare tvärt om. I vår Kyrkoordning skriver vi att all vår verksamhet syftar till att människor ska komma till tro och leva i tro, att en kristen gemenskap skapas och fördjupas, att Guds rike ska utbredas och skapelsen återupprättas. Människan är alltså en del av naturen men har också fått ett särskilt uppdrag att förvalta den.

Jag lyssnar gärna till Greta Thunberg och tar till mig hennes uppmaning ”vi vill ha handling” och strävar efter att handling och ord må bli ett!

Susanne Rappmann

Biskop, Göteborgs stift