Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Sverige är mitt land och Europa min framtid!

Debatt: Flertalet nejsägare har ångrat sitt val

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Debattinläggen blir fler och fler allt eftersom olika åsiktsentreprenörer gör sin röst hört. Tyvärr är det dock till övervägande del vissa falanger som själv knappast har ett hum om vad sakfrågan gäller!

Efter den brittiska folkomröstningen visar gjorda valanalyser tydligt att hjärnan inte var med i de enskilda ”nej-besluten”. Övervägande äldre personer med lägre utbildning fick en nostalgisk impuls av en gången storhetstid. Flertal nejsägare har ångrat sitt val, det finns dock ingen ångervecka!

Johnny Kristoffersen, som är bekännande kommunist, påstår den 30 juni 2016 helt sonika i en debattartikel att EU amputerar kollektivavtalen! Fel, det är en lagbunden inrikesfråga för Sverige som avgör spelreglerna i vårt land. Av tidigare 28 medlemsländer, numera 27, har varje land sina egna arbetsmarknadsavtal med olika benämning som till exempel Tarifvertrag som är giltig i Tyskland.

Heikki Klaavuniemi (SD) hänvisar den 1 juli 2016 till en utförlig rapport från SKL att kommunernas och landstingens verksamhet påverkas av EU på något sätt vilket ju är självklart eftersom Sverige är medlem i den europeiska unionen. Mig veterligen var det Sverige som sökte ett medlemskap i dåvarande EG och inte tvärtom.

Att Sverige enbart har 20 ledamöter av 751 i parlamentet anser H K ger en föga chans till påverkan. Visst är det så, men värre är att våra 20 ledamöter företräder inte mindre än sex olika grupperingar varigenom ett flertal röster oftast blir bortröstade! När man som Jonny och Heikki vill ge sig in i debatten borde ett minikrav vara att känna till gällande regelverk. Ett tips är att googla på Europaparlamentet ”Medborgarnas röst i EU” och dessutom själv analysera: Vad är innebörden av Lissabonfördraget? För mig personligen gäller att Orust är min hembygd, Sverige mitt land och Europa min framtid!

Horst Sauer

Orust