Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Sverige kan inte vänta på reformer

Johan Hultberg (M) och Magnus Jacobsson (KD): Vi ser det som vårt självklara ansvar att driva igenom reformer för att knäcka gängkriminaliteten, förbättra integrationen och höja skolresultaten.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Bohusläningen (18/12) dundrar de tre S-märkta riksdagsledamöterna Hellman, Holmqvist och Wiking mot den budget som M och KD gemensamt presenterat och som glädjande nog också vann riksdagens stöd i förra veckan. Man skriver att budgeten är ”stockkonservativ”. Att det ska löna sig bättre att arbeta och att samhällskontraktet ska återupprättas kan så klart ses som konservativt. Men oavsett vad man kallar våra reformer så är de precis vad Sverige behöver. Sverige behöver fler poliser, lägre skatt, kortare vårdköer och ett försvar värt namnet.

Den M/KD-budget som riksdagen nu antagit, och som utgår ifrån Alliansens gemensamma reformagenda, syftar till att här och nu ta tag i Sveriges problem och rusta vårt land för sämre tider. Riksdagen är ingen övergångsriksdag utan vi ser det som vårt självklara ansvar att driva igenom reformer för att knäcka gängkriminaliteten, förbättra integrationen och höja skolresultaten.

Bakom oss har vi fyra förlorade år då S och MP slösat bort den högkonjunktur som vi varit inne i. Nu bedömer EU-kommissionen att Sverige kommer tillhöra de EU-länder som under kommande år har lägst tillväxt per capita. Det är förödande för ett land med höga välfärdsambitioner. Ska vi långsiktigt klara av att utveckla välfärden och trygga dess finansiering behöver Sverige en politik som förbättrar förutsättningarna för företagande och entreprenörskap. Och där det lönar sig bättre att arbeta och utbilda sig. Därför sänker vi skatten för alla som arbetar och vi höjer gränsen för statlig inkomstskatt. Det är inte rimligt att många lärare och sjuksköterskor ska betala halva sin lönehöjning i skatt.

Vi vill som sagt också återupprätta samhällskontraktet. Det handlar om att det offentligas kärnuppgifter ska fungera. Att lag och ordning upprätthålls, att man får vård i tid och att våra barn lär sig tillräckligt i skolan. Därför tar vi nu viktiga steg mot 10 000 fler polisanställda och vi skjuter till 5 miljarder kronor till Sveriges kommuner och landsting i generella tillskott. Därutöver satsar vi bland annat på en återinförd och utökad kömiljard och vi gör riktade satsningar för mindre barngrupper i förskolan och fler förstelärare i utanförskapsområden. Integrationen måste radikalt förbättras. Arbetslösheten är idag nästan fem gånger högre för personer födda utanför Europa som för personer födda i Sverige. Genom ett högre tak för RUT-avdrag kan fler enkla jobb skapas vilket betyder fler öppnade dörrar in på arbetsmarknaden.

Sverige och Fyrbodal kan inte vänta på viktiga reformer. Därför är vi stolta över att ha drivit igenom en budget som stärker svensk ekonomi och som ger våra kommuner ökade resurser till skolan och äldreomsorgen. Detta samtidigt som poliserna blir fler och skatten lägre för pensionärer liksom för alla som arbetar.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot

Magnus Jacobsson (KD)

Riksdagsledamot