Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Sverigedemokraterna vill satsa på Bohusbanan

Sverigedemokraterna vill utveckla Bohusbanan och vill att utreda alternativa järnvägssträckningar mellan Göteborg och Oslo. Det skriver regionpolitikerna Heikki Klaavuniemi och Anders Strand.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I Västra Götalandsregionens antagna Målbild tåg 2035 står följande att läsa om Bohusbanan, Strömstad–Uddevalla–Göteborg.

”Norra Bohusbanan får utökad tågtrafik till 60–120-minuterstrafik, det vill säga ungefär dubbelt så många tågturer som idag. Busstrafik matar till tåget i större omfattning än idag. Sträckan Munkedal–Uddevalla förtätas ytterligare med fler turer till 60-minuterstrafik i högtrafiktid. Munkedal förstärks därmed som knutpunkt jämfört med idag. Banan uppgraderas till 120 km/tim.

Södra Bohusbanan får utökad tågtrafik Uddevalla–Göteborg till 30-minuterstrafik under högtrafik och banan uppgraderas till 160 km/tim. En mötesstation planeras i Grohed för att öka banans kapacitet vilket möjliggör denna trafiksatsning. Delsträckan Stenungsund–Göteborg får en utökad trafik fram till 2028 och 15-minuterstrafik fram till 2035. I Brunnsbo öppnas en station som blir knutpunkt med god koppling till stadstrafiken på Hisingen. För att klara trafikökningen krävs fler mötesspår och partiella dubbelspår. En del av busstrafiken Orust/Tjörn/Stenungsund–Göteborg ersätts med tåg”.

Ovanstående formuleringar är för Bohusbanan rimligtvis väldigt goda. Men i dag tar en tågresa mellan Göteborg och Uddevalla 1 timma och 20 min. Mellan Göteborg och Strömstad tar den 3 timmar. Detta är anmärkningsvärt eftersom dagens restider gravt hämmar möjligheter till pendling för många arbetare och studenter. Det försvårar dessutom möjligheterna för människor att fortsätta kunna ”bo här och jobba där.

Mellan Göteborg och Strömstad bor det idag cirka 300 000 invånare. Det är ur ett nationellt perspektiv beklagligt att det aldrig har prioriterats utveckling av ett stråk som, förutom arbetspendlingsmöjligheter, även skapar möjligheter till förbättrad person- och godstrafik mellan Göteborg och Oslo.

Göteborg är redan idag Norges största import/exporthamn, men nyttjandegraden hämmas av en negligering av Bohusbanan. Regeringen har i sin avsiktsförklaring förklarat att fossilberoende transporter måste minska till förmån för godstransporter på tåg. Ett mål som på sträckan Göteborg–Oslo inte går att uppnå, om man inte prioriterar ett högre nyttjande av Bohusbanan. I dag sker den absoluta merparten av godstransporterna mellan Göteborg och Oslo med lastbil och det är redan i dag kapacitetsbrist på vägsträckan, åkerierna har dessutom, på grund av chaufförsbrist, inte möjlighet att utöka transporterna i den takt som Norge behöver.

Regionen har i sina visioner presenterat vissa förslag som vid en snabb granskning kan tyckas gynna en utökning av godstransporterna, men i dessa kan man notera vissa logiska fällor.

I Målbild tåg 2035 förordas det dubbelspår mellan Öxnered/Dalsland och Norge, men ur ett godstransportperspektiv så rimmar detta illa med målet, då topografin mellan Halden och Kornsjö inte är särskilt gynnsam. Höjdskillnaden på sträckan överstiger, som jämförelse, Hallandsåsen.

Tio kommuner längs Bohusbanans sträckning, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn och Uddevalla, samt ett flertal företag och intresseorganisationer, både på svensk och norsk sida, är överens om att ett dubbelspår från Göteborg till Oslo bör dras igenom Bohuslän. Vi är nu det första parti i regionen som tar ställning för deras sak.

Vi lämnade den 9 april in en motion till regionfullmäktige där vi föreslår att vi beslutar att tillskriva regeringen att den nationella planen för transportinfrastruktur 2022 bör omfatta utredningar av alternativa tågsträckningar mellan Göteborg och Oslo.

Baserat på utredningen kan vi i regionen också lättare prioritera om i våra programmål kopplat till tågets utveckling.

Heikki Klaavuniemi (SD)

Regionråd

Anders Strand (SD)

Ledamot i Regionutvecklingsnämnden