Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Sverigedemokraternas regionråd, Heikki Klaavuniemi, kommenterar nu avslöjandet om vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen.  Bild: Peter Wahlström
Sverigedemokraternas regionråd, Heikki Klaavuniemi, kommenterar nu avslöjandet om vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen. Bild: Peter Wahlström

Tilliten till vårdcentralerna har tagit skada

Heikki Klaavuniemi (SD): Känns som om vi har en väg att vandra innan tillitsstyrningen fungerar som avsett.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den 23 augusti blev en granskning som Västra Götalandsregionen låtit göra offentlig. Regionen har granskat 29 av regionens 202 vårdcentraler och det visade sig tyvärr att flera av dessa manipulerat ett ersättningssystem, ACG, i uppenbarligt syfte att tillskansa sig medel de inte varit berättigade till.

Denna ersättning, som för övrigt utgör cirka 40 procent av vårdcentralernas totala ersättning, är baserad på respektive vårdcentrals vårdtyngd.

För att beräkna denna rapporterar vårdcentralerna i femtonmånaders intervaller in de diagnoser som patienterna har i nämnda ersättningssystem, ACG, och det är i detta system oegentligheterna har upptäckts.

På olika sätt har flera av de granskade vårdcentralerna rapporterat in för stort antal diagnoser och därmed medvetet höjt enhetens ACG-poäng i syfte att erhålla en högre ersättning.

Detta ersättningssystem är ledande både i Sverige och internationellt och mig veterligen är det första gången man har valt att granska tillämpningen av det så noggrant som Västra Götalandsregionen nu har gjort.

LÄS MER: 13 vårdcentraler gav medvetet fel diagnoser – fick mer pengar

Det är inte särskilt märkligt om man som medborgare eller politiker blir uppgiven över resultatet. I syfte att vinna ekonomiska fördelar för sin vårdcentral så riskerar man nämligen samtidigt patientsäkerhet och sin professionella heder genom manipulera ett system som är framtaget för att gynna jämlik vård och ge rättvisa ersättningar.

Sjukvården har ju nu för avsikt att låta verksamheterna gå från detaljstyrda till mer tillitstyrda, att alltså ha tilltro till utförarnas egna förmåga, trovärdighet och tillförlitlighet, men resultatet av ACG-granskningen skadar definitivt denna tillit.

Regeringen beslutade den 16 juni 2016 att tillsätta en delegation med uppdrag att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och landsting kan utvecklas för att i större omfattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet.

Slutsatserna, grovt förenklade, var att ledningssystem och ersättningssystem skulle bli mindre detaljutformade. Beslutsfattare borde avstå att tala om regler och i sin styrning egentligen bara, så långt möjligt, tillskjuta medel.

Vi har under en tid sett detta implementeras i Västra Götalandsregionen och även i flera kommuner. Det är därför olyckligt att vi nu hittat brister i denna tillit.

LÄS MER: Så fick Vårdföretagarna rätt mot regionen

Dock vill jag vara väldigt tydlig med att jag inte drar alla enheter och verksamheter över en kam baserad på enbart en enskild granskning, men det känns ändå som om vi har en väg att vandra innan tillitsstyrningen fungerar som avsett.

Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD)