Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
 Bild: Björn Lindgren/TT
Bild: Björn Lindgren/TT

Tillsynskampanjen mot små avlopp kränker landsbygdsborna

Svar till Karin Pihl i en ledare, den 3 juni

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

”Om man ska behöva utstå kränkningar för att man engagerar sig i vatten- och avloppsnämnden kommer till slut ingen vilja sitta där” skriver Karin Pihl i Bohusläningens ledare. Låt oss se det från andra sidan. Får man som ledamot i en nämnd kränka och tvinga bort kommuninvånarna från sina bostäder genom att döma ut fungerande och miljömässigt bra avloppsanläggningar? För att därefter tvångsansluta fastigheten till miljömässigt sämre kommunala avloppssystem eller enskilda lösningar som belastar miljön långt mer än befintlig anläggning. Och som kräver en investering som många mindre bemedlade inte klarar av utan tvingas sälja sitt älskade hem. Detta sker dagligen i dagens Sverige. Ibland för att politikerna vill komma åt attraktiva sommarstugetomter. I andra fall handlar det om politisk ideologi, ibland kanske om okunskap eller bristande förståelse för många invånares reella levnadsvillkor.

Jag hälsade på en släkting på landet och insåg att med trädgårdsodling för självhushåll utan fast månadslön så var det en utmaning att få fram kontanter ens till kaffebröd. Nu har det ena barnet med familj tagit över det lilla och miljövänliga lantbruket. Paret hjälper upp ekonomin med deltidsarbete och har lyckats spara ihop till en värmepump för att på ålderns höst minska vedeldningen för uppvärmning.

Det stora orosmomentet under många år har varit kommunens klappjakt på små avlopp där även fullt fungerande reningsanläggningar dömts ut med hänvisning till läckage av fosfor. Påpekanden om kommunens felaktiga handläggning besvaras med stora vitesbelopp. Istället för kommunikation med politikerna i vatten- och avloppsnämnden så hänvisas de till domstol om de hävdar sin lagenliga rätt till sitt avlopp. Än värre är att domarna/juristerna inte beaktar miljöbalkens krav på ekonomisk rimlighet. Istället lyfter man fram påstått läckage av fosfor till sjöar och hav trots att vetenskapliga kriterier visar att fosfor inte läcker från aktuella avlopp.

Är det underligt att politikerhatet frodas när politiker och myndighetspersoner på kommunerna och på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) kränker hundratusentals medborgare genom att i strid med naturvetenskap hävda att de har en undermålig toalettlösning. För att ostört fortsätta sin kränkande kampanj på små avlopp ytterligare några år har en utredning tillsatts på HaV:s tillskyndande. Utredningens uppdrag är att vetenskapligt fastlägga huruvida fosfor från små avlopp som släpps ut i marken verkligen bidrar till övergödning av sjöar och hav. Det är mycket förvånande att detta inte undersökts innan HaV inledde sin kampanj. Än mer förvånande att det ska påvisas med hjälp av "grå litteratur", det vill säga icke vetenskaplig litteratur!

Lars Hylander

Docent i miljöanalys