Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Fossilfri. En konceptteckning från Tesla, som visar en tänkt elektrisk lastbil.

Transporterna måste bli fossilfria

Nu måste fler företag ställa upp på målsättningen

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Transporter står för nästan en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Riksdagen har satt upp målet att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % till år 2030.

Fler företag och kommuner i Västra Götaland behöver nu göra som vi och visa vägen genom att sätta mål och genomföra åtgärder för att deras transporter ska vara fossilfria senast 2030. Sommarens extrema väder i Sverige och Europa påminner om hur bråttom det är att nu på allvar börja minska utsläppen av växthusgaser. Vi är många kommuner och företag runt om i landet som vill driva på utvecklingen.

Förutsättningarna för att göra transporterna fossilfria skiljer sig åt. Geografi och behov kan se olika ut men det glädjande är att det nu också finns många olika lösningar. Man kan välja på eldrift från batterier eller biodrivmedel som exempelvis biogas, biodiesel och etanol. Drivmedlen kompletterar varandra och kan användas omväxlande beroende på vilken typ av transport det rör sig om.

Lika viktigt är arbetet med att effektivisera transporterna och att se i vilka fall transporter helt kan undvikas. Det gäller både gods och persontransporter. Ett sådant arbete leder ofta även till ekonomiska vinster.

I Västra Götaland har vi både speciella utmaningar och möjligheter för våra transporter. I Göteborg finns Nordens största hamn och därtill stora godsflöden med sjöfart, väg- och järnväg. Samtidigt finns också logistiskt kunnande och stora transportköpare som kan bidra till att höja både ambitionsnivån och ställa reella krav i upphandlingar. I Västsverige finns också fordons- och IT-industri liksom Sveriges samlade raffinaderikapacitet och en stor petrokemisk industri. Något som ger möjlighet för att driva på utvecklingen mot energi- och utsläppssnåla fordon, nya mobilitetstjänster såväl som förnybara drivmedel.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar för att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer och har lanserat en utmaning till företag, kommuner, regioner och organisationer att sätta ett mål för att endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter senast år 2030. Vi ansluter oss till den utmaningen. Vi kommer också att inkludera personalens tjänsteresor med bil i åtagandet och vi blundar inte för flygets miljökonsekvenser.

Genom att anta utmaningen sätter vi press på andra kommuner att uppfylla våra transportmål. Det måste snabbt byggas ut en inhemsk produktion av biodrivmedel och en infrastruktur för biogas och fler laddare för eldrivna fordon. Utmaningen visar också för investerare och producenter av förnybara alternativ att det finns en marknad för deras produkter vilket hjälper dem att våga satsa. Samtidigt behöver politiken ta bort eller minska miljöskadliga subventioner inom transportsektorn.

Totalt har tolv aktörer skrivit under utmaningen. Många har satt sina mål om fossilfria transporter långt före 2030, några är redan där. Vi vill nu visa resten av Sverige att Västra Götaland är beredd att ta en tätposition på vägen mot fossilfria transporter. Vi uppmanar därför fler företag, organisationer och kommuner att anta Transportutmaningen.

Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige, Alf Engqvist, VD, Göteborg Energi AB, Arne Lindström, VD, Orust e-boats AB, Bertil Hjalmarsson, VD, Svenska Solenergigruppen AB, Else-Marie Malmek, VD, Malmeken AB, Johan Zettergren, VD, Swedegas, Kristina Jonäng (C), regionråd, Västra Götalandsregionen, Per Eriksson (S), ordförande i kommunstyrelsen, Bengtsfors kommun, Stefan Bengtsson, rektor och VD, Chalmers tekniska högskola, Sven Wolf, VD, Bzzt AB, Tommy Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen, Melleruds kommun, Ulf Kamne (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen, Göteborg stad, Ulf Svarén, VD, Nils Andréasson Arkitektkontor AB