Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Jacobsson - Rickard Ydrenäs 

Tulla inte på Brexit-förberedelserna

"För svenska företag är det därför helt avgörande att börja planera för att kunna agera"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Brexit innebär mycket stora utmaningar för alla företag som handlar med Storbritannien och för tullbranschen. Det räcker inte att passivt vänta in resultatet. Företagen måste agera nu och förbereda sig på högre tullkostnader och kraftigt ökad administration. Speciellt mindre företag kan drabbas hårt vid Brexit. Det skriver Rickard Ydrenäs, Brexit-expert och Peter Jacobsson, grundare av tullkonsultbolaget Ecus. 

Ingen vill tillbaka till det förflutnas gränser, sade Storbritanniens premiärminister Theresa May när hon 29 mars inledde processen med att lämna EU. Det låter sig enkelt sägas, men sanningen är att gränserna kommer att göra sig påminda på ett sätt som vi inte sett på årtionden.

En fingervisning om vad som är att vänta ges av att Storbritannien kommer att anställda 5 000 nya tulltjänstemän. Även här hemma krävs förstärkningar. Tullverket prognostiserar en kraftig ökning av antalet tulldeklarationer. 
Nya tullförfaranden är detsamma som ökad byråkrati, vilket ofrånkomligen leder till ökade kostnader för alla som handlar med Storbritannien. För svenska företag är det därför helt avgörande att börja planera för att kunna agera.
Storbritannien är Sveriges fjärde största exportmarknad. Varuexporten uppgår till 85 miljarder kronor. Omkring ett tusen svenska företag har dotterbolag i Storbritannien. När denna marknad inte längre finns inom EU förändras villkoren för verksamheten i grunden.

För att inte förlora mer än nödvändigt på Brexit gäller det göra en riskanalys av verksamheten. Det handlar bland annat om att se över alla långa kontrakt, ta en rejäl funderare över placeringen av tullager och var arbetskraften ska finnas. Det är inte frågor som kommer att lösa sig av sig självt.

Tullunionen innebär att EU har en gemensam yttre tull och att varor sedan kan skeppas inom unionen utan tullprocedurer. Men när Storbritannien lämnar EU kommer London att behöva ta fram en egen tullagstiftning. Det är en tekniskt komplicerad uppgift som inbegriper egna tillstånd, koder, deklarationer, avgiftsnivåer et cetera. Rent konkret kommer det att märkas i fysiska gränsövergångar vid hamnar och andra ställen, som till exempel kanaltunneln.

För att göra övergången ännu mer komplicerad innebär Brexit att Storbritannien lämnar världshandelsorganisationen WTO när de lämnar EU. Det är oklart hur lång tid det tar innan Storbritannien får WTO-status. Britterna kan i det scenariot införa tullavgifter på upp till hela 14 procent av varuvärdet. 

I dag vet ingen hur ett framtida avtal mellan unionen och London kommer att se ut. På kort sikt kan vi anta att EU-regelverket och det brittiska regelverket kommer att vara likartat. Men på lång sikt kan de komma att skilja sig åt mycket, om förhandlingarna slutar i en hård Brexit med höga tullavgifter som följd.

Först efter det brittiska nyvalet 8 juni börjar förhandlingarna på allvar. Men företagen har inte råd att tulla på beredskapen. Det är nu strategierna för framtiden måste slås fast.

Rickard Ydrenäs
grundare av Ydrenas Communications och initiativtagare till Brexitpodden

Peter Jacobsson
grundare av tullkonsultbolaget Ecus