Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Skribenterna vill inte se en skjutbana i området nedanför Riseberget (till höger) i Tossene.

Tystnaden i Tossene riskerar att skjutas bort

Vi vill inte ha en skjutbana mitt i ett friluftsområde i vår bygd! Något som tyvärr kan bli verklighet om Sotenäs kommun tillsammans med externa parter får som de vill. Området i fråga ligger strax utanför Tossene by, mellan Önna och Vardås. En placering som framstår som fullständigt obegriplig.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Planerna har nått oss ryktesvägen, och efter visst besvär har det även bekräftats från kommunalt tjänstemannahåll. Bakgrunden är laxodlingsprojektet som tvingat fram en flytt av skjutbanan i Kungshamn. Kommunen slår dock ifrån sig, och hävdar att det hela drivs av skjutbaneföreningarna, markägaren och det norska bolaget.

Den föreslagna platsen kallas Dammarna och ligger i naturskön miljö med öppen terräng, skog, vallodling och betesmarker. Ovanför platsen tronar en av Sotenäsets högsta utkikspunkter, Riseberget där vandrare på Soteleden erbjuds milsvida vyer åt alla håll. En liten grusväg utan biltrafik slingrar sig även fram, och används flitigt för ridning, cykling och som promenadstråk.

Traktens bebyggelse är en lantlig blandning av fastboende och fritidshus med flera nya hus under uppförande för åretruntboende. Här erbjuds något så unikt som tystnad, och såväl bofasta som turister söker sig hit för den speciella miljön. Något som även kommunen tagit fasta på i sina reklamfoldrar om det unika med Sotenäset.

En skjutbana i denna miljö skulle givetvis förändra allt.

Vårt förslag är att kommunen tillsammans med sina intressenter i stället ser detta som en möjlighet till att bygga en modern inomhusanläggning

Inom en radie på 600 meter ligger en golfbana och ett dussintal hus. Några av dessa inom 200 meter vilket kommer medföra ljudnivåer över naturvårdsverkets gränsvärden. Stora delar av Tossene och Askum kommer dessutom påverkas då nivåerna för friluftsområde förmodas överskridas på långt avstånd från banan. Att försöka lösa bullerfrågan med vallar kommer med säkerhet innebära stora ingrepp i naturen, om det överhuvudtaget är möjligt. Vi ser även framför oss hur dessa vallar och säkerhetsavspärrningar skär av tillgängligheten till naturen, samtidigt som trafiken skulle kräva utbyggnad av väg från ett eller två håll.

Vi i gruppen som motsätter oss en skjutbana i området, menar att det är otidsenligt att bygga en skjutbana utomhus i denna typ av omgivning. Utöver förstörd ljudmiljö, är det dessutom anmärkningsvärt att skjutbanan förläggs på åkermark. Det går helt emot tankar om att värna framtidens resurser, vilket i dag är en hjärtefråga hos bland annat LRF och Sveriges alla lantbrukare.

Vårt förslag till Sotenäs kommun är att de tillsammans med sina intressenter i stället ser detta som en möjlighet till att bygga en modern inomhusanläggning. Den stör inte miljön, den är tyst och kan dessutom locka unga till skyttesporten. En sådan anläggning skall då självklart ligga i närheten av andra anläggningar, dit det är lätt att ta sig. Skjutbanan skulle då även kunna nyttjas av näringslivet för event, och kan dessutom användas året om, oavsett väder. För den del av skytteverksamheten som, mot förmodan, inte kan hållas inomhus finns det bra anläggningar i grannkommunerna.

När vi ringt kommunen för att ställa frågor om skjutbanan, har vi underligt nog blivit uppmanade att ge förslag om bättre placering. Det tyder på en ganska lättjefull inställning till en verksamhet som klassas som miljöfarlig. Enligt uppgift ska det tydligen finnas ett par andra alternativa platser till placeringen, men var dessa ligger har vi ännu inte lyckats få fram.

En bred opinion i bygden är emot det här skjutbanebygget, och anser att vi alla i kommunen har ett ansvar att värna och vårda våra rekreationsområden. Något som ansvariga politiker bör ta fasta på och lägga förslaget där det hör hemma – i papperskorgen!

Torsten Sörvik, Lia Wikström, Jörgen Kjellberg, Katarina Törnkvist, Raymond och Paula Gistedt Leon och Karin Gistedt

Gruppen Tossene/Askum mot skjutbana