Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

"Klimat- och miljömålen måste ges den framskjutna plats som 2020-talet kräver i länet." Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Uppdrag klimat och miljö – varningsklockorna borde ringa

De nationella miljömålen uppnås inte! Inte heller de regionala målen för Västra Götaland. Vem/vilka tar på sig ansvaret för att de uppställda målen inte blev hållbara?

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Alla ”aktörer” har efterlyst mer offensiva åtgärder och ökade resurser. Mycket har också hänt, och en rad insatser pågår. Frågan är även vilken roll kan och vill Västra Götalandsregionen inta i det här arbetet.

Beträffande klimatfrågorna – målet om en begränsad klimatpåverkan – är engagemanget väldigt tydligt. Fokus är inställt på ett fossilfritt Västra Götaland 2030. Svårigheterna att sänka koldioxidutsläppen är emellertid uppenbara.

Koldioxidbudgeten, som är redskap för att uppnå Parisavtalet, visar att om inte utsläppen sänks kraftigt kommer budgeten överskridas om sex år. Varningsklockor borde ringa även i dessa pandemitider.

Inom näringslivet, särskilt industrin, har flera företag kommit upp ur ”startblocken”, och har tydliga mål för att bli klimatneutrala. Inom transportsektorn ser vi också tydligare tendenser till att resa klimatsmart. Teknologiska genombrott förväntas, precis som tidigare, bli redskap i klimat- och miljöpolitiken, men förändringarna tar tid att omsätta i praktiken.

Klimat och miljöutmaningarna måste också vara väldigt tydliga i den regionala utvecklingsstrategin, "Rusen", för Västra Götalandsregionen. Ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra insatser inom olika områden. Men det räcker inte att skapa nya epitet för bättre kommunikationer, arbetsmarknad, fler företag med mera.

En enig miljönämnd ”sågar” förslaget till ”Rus” när den skriver i sitt remissyttrande. Ingen av prioriteringarna svarar direkt mot den utpekade utmaningen ”Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga och den biologiska mångfalden är hotad”.

På flera andra punkter underkänner miljönämnden också förslaget. Strategin måste till exempel förtydliga hur den ”kraftfullt bidrar till att beslutade miljö- och klimatmål kan nås”.

Klimat- och miljömålen måste ges den framskjutna plats som 2020-talet kräver i länet. Socialdemokraterna i miljönämnden har därför föreslagit att just klimat- och miljöfrågorna blir ett prioriterat uppdrag.

Verkligheten och alla deklarationer kräver helt enkelt detta. Då har de ”gröna rösterna” i den grönblå ledningen i regionen en möjlighet att skapa en mycket bred samsyn kring de här utmaningarna.

Under våren 2021 förväntas regionfullmäktige fatta beslut om den regionala utvecklingsstrategin. Partierna har nu möjlighet att bekänna färg och ta ställning vilken roll klimat- och miljöutmaningarna ska få i denna.

Christer Ahlén (S)

Caritha Jacobsson (S)

ledamöter i miljönämnden i Västra Götalandsregionen