Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Hårda bud. Lysekils kommunfullmäktige.

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Uselt uppträdande av Lysekils politiker

”I Lysekils kommun får kränkande attityder passera”

Sedan valet 2014 har nio fritidspolitiker i Lysekils kommunfullmäktige lämnat sina uppdrag i förtid. Därtill kan man lägga till ett antal ledamöter i styrelser och nämnder som också lämnat sina uppdrag i förtid. Avhoppen leder till att underskottet på unga och kvinnor ökar. Detta är redan grupper som är underrepresenterade i politiken. Redan nu finns det en tendens att det blir fler avhopp denna mandatperiod än under hela den förra mandatperioden.

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Varför fritidspolitiker lämnar sina uppdrag kan ibland vara svårt att veta. Men tidigare undersökningar visar att det oftast beror på personliga skäl som ålder, hälsa, nytt jobb, flytt från kommunen, studier, familjeförhållanden m.m. Men i en rapport från SCB 2013, Folkvalda villkor i kommunfullmäktige – Demokratistatistisk rapport 15, framkommer det att de politiska skälen har varit helt eller delvis avgörande. De politiska skälen är till exempel: otrevligt debattklimat, tandlöst fullmäktige, känslor av maktlöshet, för hård styrning inom partiet, missnöje med den egna insatsen, egna partiet saknar inflytande, delar inte längre partiets uppfattningar, uppdragen tar för mycket tid med mera. Kort sagt kan man säga att avhopparna tycker att demokratin fungerar dåligt, jämfört med de ledamöter som sitter kvar. Utöver detta så har de flesta fritidspolitiker sin försörjning på annat håll och därmed kan det vara svårt att förena politiska uppdrag med arbetslivet och annat vardagspussel.

En del politiker i Lysekils kommun anser att det skulle finnas ett samband mellan avhoppen och avsaknad av ett introduktionsprogram, någon typ av utbildning av fritidspolitiker. Men detta är alltså helt felaktigt. Ingen studie eller rapport visar på att detta skulle vara en orsak till avhoppen inom politiken. En del politiker förklarar också att avhoppen beror på helt naturliga orsaker. Frågan är då vilka de onaturliga orsakerna skulle vara? Några onaturliga orsaker till avhoppen bland fritidspolitiker finns inte heller i någon studie eller rapport. Däremot så kan man se att utbildningsnivån hos politikerna inte spelar någon större roll för avhoppen.

Personer som har hoppat av sina politiska uppdrag har vittnat om att det finns politiker som sprider misstro, missnöje, misstänkliggöranden och även hot. Lysekils kommun kommer i framtiden att stå inför mycket tuffa samhällsekonomiska utmaningar och då saknas förmågan att ta svåra beslut med stor bredd, som annars är så värdefullt. Detta missnöjeshackande måste få ett slut, annars kommer man aldrig att kunna ha ett bra samarbetsklimat, där breda koalitioner annars skulle vara så bra. Att vara populistisk gynnar varken demokratin, Lysekils kommun eller medborgarna.

Förutom detta lägger politiker sina egna passande ord i munnen på sina politiska motståndare för att ytterligare svärta ner och avsiktligt underminera dessa personer. Om man skulle omsätta ovanstående till skolgårdar och arbetsplatser, så blir det mycket avskyvärt och uselt och människor skulle reagera kraftigt mot detta. Tänk er själva att uppmana sina egna barn att tala illa om skolkamraten och trakassera denna kompis för att hen har en avvikande åsikt än gruppen i övrigt?

I Lysekils kommun får kränkande attityder passera och påhejas ivrigt av deras politiska hejdukar i olika massmedier. Liberalerna kommer aldrig att ställa sig på populisternas sida. Vi tror på människans frihet att forma sina egna liv. Vi tror också på öppenhet, mångfald och tolerans.

Håkan Kindstedt (L)

Ordförande Liberalerna Lysekil