Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Gullvivan i Fiskebäckskil
Gullvivan i Fiskebäckskil

Utredningen om Gullvivan var ett beställningsjobb

Stängningen av Skaftöhemmet Gullvivan var bestämd på förhand

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Underlaget till beslut av Gullvivans framtid är dokument som bara kan betraktas som något som har till uppgift att visa att Gullvivan inte har några som helst förutsättningar att finnas kvar. Uppdraget är klart från början man skall motivera en stängning av Gullvivan. Inga tveksamheter om detta får förekomma! Det är alltså bestämt på förhand att stängning är det som skall motiveras och det som gäller! Ingenting om hur problem som identifieras skulle kunna lösas på ett för invånarna godtagbart sätt. Inget om behovet om äldrevård på Skaftö i framtiden! Ett alternativ kunde vara att människor från Lysekil skulle kunna vårdas i äldreomsorgen på Skaftö, i den goda miljö de kan finna där., Men den tanken existerar tydligen inte ens i sinnesvärden!

Var finns politikernas yttranden? Har man lagt sig helt platt för tjänstemännen? Jag har varken sett eller hört några tankar eller visioner om äldreomsorgen från beslutsfattarna, politikerna!

All så kallad benchmarking där man jämför sig mellan kommuner är egentligen av ringa värde.

Angående kostnaden per brukare så hyr Gullvivan exempelvis av Lysekilsbostäder som gör en vinst enligt årsredovisning på cirka 4 miljoner kr per år. Det strider inte på något sätt mot kommunallagen om hyror för samhällsnyttiga lokaler sätts lägre än hyror för privatpersoner. Huruvida detta har skett avseende Gullvivan har jag ingen kunskap om men det skulle förvåna mig högeligen om så vore fallet. De kostnader (KPB, kostnad per brukare är en uppfinning av Socialnämnden/Socialstyrelsen?) som man baserar sina ekonomiska kalkyler på är inget som går att påverka enligt utredningsunderlaget. All så kallad benchmarking där man jämför sig mellan kommuner är egentligen av ringa värde. Detta eftersom förhållandena alltid ser olika ut i olika kommuner vilket gör jämförelser väldigt osäkra.

Det märkliga är att när man granskar Socialstyrelsens statistik för äldrevården inom Lysekils kommun så står inte den höga kostnaden per brukare (bland den högsta av Sveriges kommuner!) på något sätt i relationen till kvalitén på exempelvis äldrevården. Det är mycket rödmarkeringar som visar att Lysekils kommun är sämre än medelkommunen. Man har gjort det enkelt i statistiken så att värden under medelkommunernas är rödmarkerade vilket gör att innebörden bör förstås även av politiker! Jag frågar som Leif Östling, ”Vart tar pengarna vägen?”

Benchmarking används mer sällan i privat industri eftersom det är lätt att bevisa att man ofta jämför äpplen och bananer om ni förstår symboliken! Men eftersom man bestämt att stängning av Gullvivan skall ske så anstränger man sig på intet vis för att komma med några kreativa lösningar.

Vad kommer att hända med Gullvivans lokaler i framtiden? De kan väl inte bara stå tomma och dra kostnader för hyra och underhåll. En lösning är väl, som ni antagligen redan beaktat, att låta Lysekilsbostäder göra om lokalerna till bostadsrätter. Den lösningen ryms vad jag förstår inom gåvobrevets och planområdets statuter.

Jag har läst många usla offentliga utredningar på senare år. De har definitivt försämrats genom åren (och detta påstående har jag forskarstöd för) och funnit att direktiven ofta är sådana att resultatet enbart kan bli ett enda, det politiker och beslutsfattare förväntar sig. Exakt som i fallet Gullvivan. (Något av det värsta/ sämsta jag läst är den offentliga utredningen om skapandet av storlandsting och utökningen av regioner, SOU 2016:48.)

Efter att ha besökt Lysekilshemmet några gånger så ställer jag mig osökt frågan på vilket sätt den verksamheten och de lokalerna uppfyller de krav socialnämnden ställer på Gullvivan.

Solrosen är, vad jag förstår, numera sålt till GRG Svensson Byggnads AB, och vad de tänker använda lokalerna till står skrivet i stjärnorna!

Bengt Johansson

Fotnot: Förra årets utredning och utredningen om utbyggnad finns i Socialnämndens handlingar.