Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Jacobsson - Rickard Ydrenäs

Västsverige måste vara förberett på Brexit

Tull- och Brexitexperter: Varning för ökad byråkrati för västsvenska exportföretag.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Frikoppla de storpolitiska förhandlingarna om Brexit från de företagsstrategiska besluten. Västsvenska företag som handlar med Storbritannien måste ställa om till en ny verklighet redan nu, skriver Brexit-experten Rickard Ydrenäs och Peter Jacobsson, grundare av tullkonsultbolaget Ecus.

Den brittiska regeringens beslut att lämna EU efter folkomröstningen som hölls sommaren 2016 får konsekvenser för Sverige och svenska företag. Storbritannien är en av våra största handelspartners, vilket avspeglas i att ungefär ettusen svenska företag har dotterbolag där.

Här i Västsverige är handeln med Storbritannien påtaglig. Efter Stockholm är det Västra Götaland som står för den största andelen av den svenska varuexporten till Storbritannien. Det handlar om ungefär tio miljarder kronor årligen. Vad som händer i relationen mellan oss i EU och London påverkar både våra jobb och skatteintäkter på sikt.

Trots att det har gått mer än ett halvår sedan Storbritanniens regering formellt meddelade EU sin avsikt att lämna unionen är mycket oklart i förhandlingarna. Reglerna i Lissabonfördraget säger att det finns en tvåårig tidsfrist innan EU:s fördrag ska upphöra att vara tillämpliga på den berörda staten. Kruxet är att ingen i dag vet vad som kommer i stället.

Att Storbritannien går sin egen väg betyder att årtionden av arbete med att harmonisera regler och riva handelshinder sätts i gungning. Ett område som kommer att förändras högst påtagligt är det som rör tullar.

EU:s tullunion innebär att alla medlemsländer har en gemensam yttre tull och att varor sedan kan skeppas inom unionen utan tullprocedurer. Men när Storbritannien lämnar EU måste London ha en egen tullagstiftning. Det är en juridiskt komplicerad materia med tillstånd, koder, deklarationer, avgiftsnivåer etcetera. Storbritannien behöver anställa tusentals nya tulltjänstemän och hamnar och gränspassager måste byggas om.

Trots att vi inte kan säga i dag hur relationen mellan EU och Storbritannien kommer att te sig kan vi vara säkra på att varuflöden kommer att bromsas upp och att den ökade byråkratin kommer att göra handeln dyrare. Det är en komplicerad verklighet som alla företag som handlar med Storbritannien måste förhålla sig till redan nu.

Alla företag borde ställa sig frågan om man berörs av Brexit och sedan sätta upp en checklista. Sitter man på den juridiska kompetensen som krävs för att handla utanför EU? Har man koll på hur sådana regelverk kan se ut? Har man långa kontrakt som det finns anledning att hantera annorlunda? Var ska man ha tullager? Och så vidare.

Företagen har inte råd att tulla på beredskapen. Det är nu strategierna för framtiden måste slås fast, oavsett var alla storpolitiska förhandlingar kommer att ta vägen.

Peter Jacobsson

grundare av tullkonsultbolaget Ecus och expert i Tullpodden

Rickard Ydrenäs

grundare av Brexitpodden och programledare för Tullpodden