Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Liten skola. Bovallstrands skola. Bild: Richard Svedberg

Våra små skolor skapar levande samhällen

Alliansen: "Hur finansierar Socialdemokraterna en ny skola för 200 miljoner? Vad ska vi ta bort?"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Socialdemokraterna i Sotenäs

LÄS MER: Socialdemokraterna vill inte flytta årskurs sex till högstadiet

Socialdemokraterna i Sotenäs! Ni tog inte med eller valde bort följande: Socialdemokraterna vill lägga ner Smögens skola och nedmontera Bovallstrands skola, trots en hundraprocentig måluppfyllelse och lärarbehörighet.

LÄS MER: Nu har S bestämt sig om skolorna

Alliansen i Sotenäs vill att hela kommunen ska leva, inte bara delar! Våra små skolor är en förutsättning för ett levande samhälle och för att människor ska vilja bo, leva och arbeta i hela Sotenäs kommun. Vi vill fortsätta ge våra barn och unga goda förutsättningar att lyckas i alla våra skolor.

I vårt förslag att skapa en F-5 respektive 6-9-skola har vi beaktat att barns mognadsprocess varierar. Vi vill att barn ska få utrymme för att vara just barn, vilket ska finnas med vid utformning av inne- och utemiljöerna. Barn i årskurs sex har ett större rörelsebehov, därför vill vi göra riktade satsningar på utomhuspedagogik, daglig fysik aktivitet i skolan och rusta upp skolans inom- och utomhusmiljöer.

Vi vill skapa en trygg utemiljö där det finns plats för lek, sport och olika gemensamma aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet, både under och utanför skoltid. Vi har bland annat gjort en stor satsning i Kungshamn och byggt en ny spontanidrottsplats och idrottshall för barn och ungdomar.

Socialdemokraterna menar att årskursindelningen 1 – 6 och 7 – 9 skulle gynna elevernas nationella prov i årskurs sex.

De nationella proven omfattar endast ett provtillfälle och är en liten del av lärarens samlade information och bedömning om en elevs kunskaper inför betygsättningen i årskurs sex. För de elever som inte uppnår målen på nationella proven eller i samtliga ämnen kan betygen redan i årskurs sex användas som indikator för att erbjuda riktade insatser och särskilt stöd för att nå målen i årskurs nio. I en 6-9 skola är det viktigt att säkerställa att eleven ges goda förutsättningar/möjligheter till fortsatt lärande och att pedagogisk dokumentation följer med eleven mellan stadieövergångarna från åk fem till åk sex. Vi menar att det är elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och lärarnas undervisning som har den största påverkan på elevernas studieresultat.

Vi menar att gemensamma och tydliga spelregler, en pedagogisk röd tråd, bra personal (vilket vi har) och närhet till sin skola utgör grunden för att elever ska lyckas och känna sig trygga på sin arbetsplats. För eleverna innebär det ett miljöombyte, ökade möjligheter, nya utmaningar, fler nya kompisar och lärare, vilket är positivt för att behålla motivation och glädje till livslångt lärande.

Vi anser även att det kan innebära större möjligheter att nå längre i sitt lärande, då lärare har ett större ämnesdidaktiskt djup i en 6 – 9 skola, vilket även bidrar till en ökad likvärdighet i betygsättande i årskurs sex och nio.

Till sist: var är logiken att flytta åk 4-6 från Bovallstrand och lägga ner Smögen? Hur finansierar Socialdemokraterna en ny skola för 200 miljoner? Vad ska vi ta bort?

Alliansen i Sotenäs tar ansvar för att alla barn lyckas.

För Alliansen i Sotenäs

Roland Mattsson (M)

Mikael Sternemar(L)

Stig-Arne Helmersson (C)

Robert Yngve(KD)