Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vård. Går att bedriva utan vinst. Bild: Claudio Bresciani/TT

Vårdcentraler går utmärkt utan vinst

Socialdemokraterna: Abrahamsson (M) har fel om vår politik

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Mats Abrahamsson 30 augusti

LÄS MER: (S) politik är ett hot mot vårdcentralen i Hunnebostrand

Abrahamssons inlägg är fyllt av faktafel, självklart för att förvilla läsaren. Låt oss därför konstatera att den tvingande lag som ålägger landsting/regioner att bedriva vårdval inom primärvård på intet sätt är ifrågasatt av S på riksnivå, det finns inget förslag om att upphäva denna lag. Utan att ha kontrollerat fakta påstår Abrahamsson vidare, om man ska tolka hans inlägg, att införande av vårdval inom primärvård inneburit en personalökning motsvarande antalet nya vårdcentraler. Det är helt fel.

LÄS MER: Vem vill inte värna vårdcentralen i Hunnebostrand?

Den siste september 2009 fanns elva vårdcentraler i centrum väster, Göteborg och dagen efter, den första oktober, efter vårdvalet trädde i kraft blev det över en natt 34 vårdcentraler inom samma område, med följd att de tidigare offentligt drivna vårdcentralerna drabbades av en omfattande övertalighet av personal och tvingades därför att anpassa bemanningen, många av tidigare anställda vid de offentligt drivna VC gick över till de privata vårdcentralerna eller till sjukhusen.

Frågan är om den totala bemanningen inom primärvården ökat alls? I vart fall är det ett faktum att både de offentligt drivna och de privatdrivna vårdcentralerna är beroende av inhyrd personal. Valfriheten har inte ökat i alla västra Götalands kommuner, långt ifrån. Dalsland, som exempel, har exakt det antal vårdcentraler man hade före vårdvalet, efter att den offentligt drivna i Åmål fick läggas ner. Det tycker tydligen Abrahamsson är jämlikt och valfritt. S har förvisso lagt förslag om att man bör begränsa möjligheten till obegränsat vinstuttag för välfärdsentreprenörer, alternativa utförare av det gemensamma välfärdsåtagandet, vilket tydligen leder Abrahamson till slutsatsen att då kommer de privata VC gå omkull, eller i vart fall, det blir inte lika kul och att de då väljer att lägga ner verksamheten.

LÄS MER: Vi vill inte lägga ned vårdcentraler

Här kan man ju påminna sig om att de offentligt drivna vårdcentralerna går alldeles utmärkt att driva utan vinstintresse. Abrahamson fråga sig vidare, kommer S lägga ner Sotenäs vårdcentral? Det givna svaret är nej, eftersom det är omöjligt, det är enbart ägarna till berörd vårdcentral som kan ta ett sådant beslut. Däremot lider vi inom S i Sotenäs lite med personalen på Sotenäs vårdcentral som säkerligen fått ta emot många samtal från oroliga medborgare efter M i Sotenäs satt upp sina valaffischer och Abrahamson skriver i sitt inlägg. Förvisso är det valår, men lite taktkänsla ska man väl ändå ha! Man kan undra om Abrahamsson vurmar lika mycket för den offentligt drivna vårdcentralen i Kungshamn.

Stig Roos (S)

Stellan Welin (S)