Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Heikki Klaavuniemi (SD)

Vårdcentralerna måste få mer resurser

Debatt: Migrationen ger extremt hög arbetsbelastning

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Situationen för personal på vårdcentraler runt om i regionen är oroande skriver fackliga företrädare i ett MBL protokoll till regionen. Detta gäller främst vårdcentraler med asylboenden i närheten och fortsätter att beskriva en extremt hög arbetsbelastning med ökande sjukskrivningar som resultat.

Den belastningen bevittnade vi så tidigt som i oktober 2015 när vi delgavs en delårsrapport från primärvården. Personalen mår tyvärr allt sämre, det saknas läkare och bristen på tolkar är påtaglig. Vårdcentralerna får ingen hjälp och samverkan mellan kommun och region fungerar inte.

Vi Sverigedemokrater har länge varnat för denna situation och vi har påtalat hur samhället djupdyker i en kraftigt nedåtgående spiral i och med den förda migrationspolitiken såväl nationellt som regionalt.

I media framstår Moderaterna numer som ett parti som vågar påtala brister i migrationspolitiken men när det kommer till handling så lyser den med sin frånvaro. Efter helgens utspel om fördjupat samarbete med miljöpartiet så ser vi att det är samma gamla moderater som anammade den vänsterextrema doktrinen om öppna gränser ledd av en makthungrig Reinfeldt.

En trovärdig majoritet i Västra Götalandsregionen borde naturligtvis insett att det kraftiga inflödet av asylsökande under hösten 2015 var fog för kraftiga anslag till vården för att klara av en trygg vårdapparat även under en nationell kris. Regeringen riktade i slutet av 2015 till kommuner och landsting ett särskilt stöd som var ämnat till att lösa många av de punkterna som vi ställt oss kritiska till. Det stödet gick till viss del åt det hållet, men majoriteten valde att avvakta med 39,2 miljoner kronor. Istället hade man kunnat höja primärvårdens ersättning för hälsokontroller mer än vad man gjorde.

Vi kritiker får ofta höra att vi är alarmister och onödigt negativa. Sverige höll inte alls på att raseras hette det och allt från kändisar med en åsikt till ledande politiker radades upp för att håna vår oro och åsikter. Sällan har väl så många haft så fel vilket vi Sverigedemokrater insåg men var tvungna att sitta på åskådarplats samtidigt som statsministern erkände att han och regeringen varit naiva.

Nu ser vi upprepade gånger hur vi haft rätt hela tiden. Exemplet med krisen på vårdcentralerna är bara ett i raden av många. Arbetslösheten för unga med invandrarbakgrund ökar i alarmerande takt. Hälsotalen i utanförskapsområden ökar år för år med en kraftigt försämrad folkhälsa speciellt för den nya delen av befolkningen. Placeringen av det nya närsjukhuset i Angered var ingen slump heller. I det mest segregerade området i Västra Götaland mår folk som allra sämst men hanteringen av problemet är som om brandkåren skulle släcka bränder med vattenpistoler.

Det krävs resurser för att klara av en massinvandring av det slag som sker idag. Att kalla sig ansvarsfull i det här läget är en kraftig skarvning av den samtida lägesbeskrivningen. Sanningen är att dessa resurser dränerar övriga samhället. Åter igen kan vi konstatera att vi har en kraftig skillnad i upplevelse av fakta och statistik. Trots återkommande larmrapporter fortsätter förfallet ivrigt påhejat av faktaresistenta politiker utan vare sig mål eller mening med sin förda politik.

Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag jämfört mot majoriteten 1,5 procent extra tilldelning till den samlade sjukvården. Vi hoppas att de extra medel vi föreslår svingar oss ur den kostnadsupptaktskurva som alla partier har fått ta del av. Om vi inte gör något idag går sjukvården minus 16 miljarder år 2031.

Heikki Klaavuniemi (SD)

Regionråd, Västra Götalandsregionen

David Lindh (SD)

Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg samt regionfullmäktige