Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Vårdpersonalen måste arbeta med rätt uppgifter

Peter Heie (C) och Linda Jansson (M): Personalen behöver mera tillit och mindre pekpinnar ovanifrån

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik på debattartikel från S angånde regionbudgeten

LÄS MER: S-budgeten hade gett Fyrbodal 92 miljoner mer till

Bara mera pengar till vården är ingen lösning på vårdens utmaningar. Socialdemokraterna tänkte dessutom ta pengarna, en halv miljard, från moderförvaltningen, det vill säga pensionspengar. Är det viktigare att ge sjukhusen mera pengar än att betala ut pensioner till dem som arbetat inom vården?

Att bara tillföra mer pengar till vården och sedan tro att det ger mer vård och kortare köer är en villfarelse. Stora satsningar har gjorts på hälso- och sjukvården de senaste fem åren av GrönBlå Samverkan. Resurserna har ökat med 7 miljarder och ca 3000 fler har anställts. Däremot krävs andra insatser än bara mera pengar. Socialdemokraterna påstår att de hade 92 miljoner mer till vården i fyrbodal i sin budget. Vad de inte talar om är att de hade tänkt dränera regionens moderförvaltning på cirka 500 miljoner kronor. Det är pengar som behövs för att betala ut pensioner till vårdpersonalen. Med en tom pensionskassa hade enda möjligheten varit att ta tillbaka pengarna igen. Att ge med ena handen och ta tillbaka med den andra är inte någon ekonomisk satsning, det är lurendrejeri.

Vi står inför stora utmaningar och kan inte organisera vården som tidigare. Vi har en växande äldre befolkning och ökade krav från medborgarna att kunna nå vården snabbt. Befolkningens uppfattning om förtroendet för hälso- och sjukvården ger en bild av hur vården fungerar och har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen. SKL:s Hälso- och sjukvårdsrapport 2019 som släpptes i veckan visar att det är minskat förtroende och bristande tillgänglighet i vården.

Samtidigt läggs resurser på medicinsk forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder vilket gör att vi har ökad kvalitet i vården. Överlevnaden vid cancer, efter stroke och hjärtinfarkt ökar, vilket såklart är glädjande. En utveckling som sparar både lidande samt skattemedel och gör att personalen kan ägna sig åt andra patientgrupper. Brist på personal och kompetens är en annan anledning som tvingar oss till att tänka nytt. Vårdens medarbetare ska jobba med rätt saker som skapar värde för patienterna.

Därtill behövs förenkling i administrationen, både via den stora satsningen som görs på digitalisering och genom införandet av en administrativ utmaningsrätt, då byråkratin generellt måste minska. Genom mera tillit och mindre pekpinnar ovanifrån kan arbetsmiljön förbättras om personalen inkluderas mer i förändringsarbetet.

Peter Heie (C)

Ordförande, styrelsen för NU-sjukvården

Linda Jansson (M)

Ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnd Norra