Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Bild: Karl af Geijerstam

Vad blir nästa steg – båtskatt?

Finansdepartementet går på högvarv för att finna nya skatter.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Från de tre vänsterpartierna höjs återkommande röster för att återinföra tre skatter. Regeringen Persson avskaffade arvs- och gåvoskatten 2004. Regeringen Reinfeldt avskaffade förmögenhetsskatten 2007. Fastighetsskatten ersattes 2008 av en fastighetsavgift efter politisk strid som starkt bidrog till att socialdemokraterna förlorade valet på denna fråga

Många verkar ha glömt varför dessa skadliga skatter avskaffades. Det förtjänar därför att bli påmind om vad som kan bli verklighet igen.

Arvs-och gåvoskatten gav staten i skatteintäkt 2, 4 miljarder kronor (2004). Dessa skatter utgjorde endast 2 promille av statens årliga totala skatteintäkter. Gåvoskatten var ett komplement till arvsbeskattningen, som annars skulle kunna kringgås genom gåvor till arvingar. Arvsskatten drabbade främst låg- och medelinkomsttagare och egenföretagare vid generationsskiften i små och medelstora familjeföretag inklusive jordbruk medan de mest förmögna kunde planera bort en stor del av skatten. Kostnaden för administration av skatterna var höga och ofta komplicerade. Kontrollmöjligheterna var obefintliga. Sett till statens skatteintäkter var arvs- och gåvoskatten ett nollsummespel men som politiska skatter återkommer de ständigt i debatten.

LÄS MER: Pensionärer på kusten förlorar på fastighetsskatt

Förmögenhetsskatten inbringade 4,8 miljarder till statskassan innan den avvecklades. Förmögenhetsskatten dränerade Sverige på investeringskapital och den hann skapa ett skattefrälse där de allra rikaste familjerna i landet befriades från skatten. Skälet var att förhindra entreprenörer och förmögna familjer att flytta kapital och verksamheter utomlands. Således en djupt orättvis skatt som även denna var felriktad men kan hänföras till kategorin politisk skatt.

Inom EU är det endast ett fåtal länder som har kvar arvs-, gåvoskatt och förmögenhetsskatt. Endast Spanien har någon form av förmögenhetsskatt.

I motion 2016/17:2632 ställer de båda miljöpartisterna Annika Lillemets och Valter Mutt förslag till riksdagsbeslut att skyndsamt återinföra arvs-, gåvoskatt och förmögenhetsskatt

Fastighetsskatten ska sent glömmas. Minns när bohusläningarna i våra kustkommuner gick man ur huse för att demonstrera mot skatten innan den togs bort och ersattes av fastighetsavgift. Skärgårdshusens allt högre taxeringsvärden omöjliggjorde för den bofasta befolkningen att bo kvar. Skatten fick folk att sälja sina hus till mer välbeställda. Förhållandet var liknande på många håll i Sverige.

LÄS MER: Därför älskar nationalekonomerna fastighetsskatt

Återinförande av fastighetsskatt är tänkt att även omfatta bostadsrätter som i sådana fall kommer att åsättas separata taxeringsvärden. För många bostadsägare kommer det innebära att i de breda lagren kan månadskostnaden komma att öka högst väsentligt. Enligt beräkningar skulle ny fastighetsskatt tillföra staten 75 miljarder. Vad som inte framkommer är hur många särregler, detaljföreskrifter och undantag som med nödvändighet kommer att krävas framgår inte. Med dagens taxeringsvärden och med en procents bostadsskatt skulle det för många innebära fördyrade boendekostnader med mellan 30 000 - 50 000 kr per år. Återinförd fastighetsskatt kommer sannolikt att leda till kaos på bostadsmarknaden då många av ekonomiska skäl måste avhända sig sitt boende till förmån för mer förmögna.

LÄS MER: Säg nej till att återinföra fastighetsskatten

Finansdepartementet går på högvarv för att finna nya skatter. Näst på tur kan vara en breddad kapitalbas som återinför båtskatt, extraskatt på husbilar och husvagnar etcetera och givetvis högre skatt på sparande och kapitalvinster. I dag har Sverige världens högsta marginalskatt och dubbelt så hög skatt på sparande som omvärlden. Trots att Sverige i decennier haft de högsta skatterna i världen så är ändå behovet megastort att fortsätta skattehöjningarna och inte minst i kommuner och regioner. Vem ska börja ta Sveriges systemfel på allvar? Frånvaron av begreppet kostnadseffektivitet är förödande.

Skatter måste av medborgarna upplevas som rättvisa och rättssäkra.

S. Nilsson