Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Valfrihet gör inte välfärden billigare och bättre

Därför säger vi nej till borgerlig privatiseringskarusell i Uddevalla

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nu startar privatiseringskarusellen igen efter att Uddevalla fått en ny ledning bestående utav M, KD, C, L, UP & MP. Den politiska skiljelinjen ligger inte i alternativa driftsformer generellt – utan vilka.

Enkelt utryck vill vissa partier privatisera med möjligheten för vinstdrivande företag att ta över driften utav nämndens verksamheter enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om valfrihet (LOV) och andra partier utveckla driftsformer med bland annat intraprenad, personalkooperativ, ideburet offentligt partnerskap (IOP), arbetsintegrerade sociala företag (ASF), och andra nonprofit driftsformer. Vi står för alternativ två samt att behålla nuvarande LOV inom hemtjänsten där brukaren i valfrihet kan välja bland godkända utförare, där också kommunen är ett alternativ. Här finns reell valfrihet och möjligheten att välja kommunen som utförare vilket de flesta gör då kommunen alltid har det yttersta ansvaret.

Viktigt att skillnaderna blir tydliga för medborgarna utav demokratisk synpunkt.

Socialnämnden har genom åren prövat de olika alternativa driftsformerna med varierat resultat därav ligger den politiska meningsskiljaktigheten.

Enkelt uttryckt blev det inte billigare, bättre & effektivare när LOU och LOV-driftsformer tillämpades.

Det blev billigare, bättre & effektivare när övriga driftsformer tillämpades och därför vill vi utveckla dessa.

Som bakgrund till denna inriktning finns förutom ideologi en hänvisning ifrån majoritetens företrädare att detta fungerat i Falkenberg, där vår tidigare förvaltningschef varit förvaltningschef. Det är viktigt att då uppmärksamma de problem som detta skapat i Falkenberg och som nu gör att man återtar verksamheter i egen regi.

Att ”privatisera” verksamhet för gamla, sjuka och funktionshindrade medborgare med valfrihet som argument är att slå blå dunster i folks ögon. Man kommer inte kunna välja vilket gruppboende eller äldreboende man ska bo på, då det inte finns en överkapacitet. Efter beslut om denna insats avgörs det precis som idag efter önskemål och beroende på vart det finns lämplig plats ledig. Valfrihet för oss handlar istället om delaktighet och inflytande över hur insatserna utförs därav yrkade vi på andra alternativa driftsformer.

S och V reserverar sig mot att gå vidare med utökning av LOU och LOV som driftsformer. Denna typ utav privatisering har nämnden provat tidigare utan att det blivit billigare, bättre eller effektivare. Om majoriteten ändå går vidare föreslår vi att sociala krav ställs i upphandlingen samt kravspecifikationen för LOV.

Vårt motförslag är att till kommunfullmäktige begära att få utveckla socialtjänstens verksamheter i de alternativa driftsformerna intraprenad, personalkooperativ, ideburet offentligt partnerskap (IOP), arbetsintegrerade sociala företag (ASF) eller motsvarande nonprofit driftsformer.

Att behålla nuvarande LOV inom hemtjänsten där brukaren fritt kan välja bland godkända utförare och där också kommunen som utförare är ett alternativ.

Detta parallellt med att vi fortsätter utveckla traditionell kommunal drift.

Den sociala sektorn hade gått mot en positivare utveckling om (S) & (V) inriktning fått råda!

Stefan Skoglund (S)

David Höglund Velasquez (V)

Socialnämnden Uddevalla