Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Kärranäsvägen. Bild: Kenneth Eriksson
Kärranäsvägen. Bild: Kenneth Eriksson

Varför inte använda detaljplan för att få Uddevalla att växa?

Uddevallas utveckling västerut, väster om tunnlarna, har begränsats av kapaciteten på riksväg 44, som redan i dag är otillräcklig.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Detaljplaner för exploatering av områden för att bygga närmare 400 nya bostäder har Trafikverket, på goda grunder, motsatt sig. Utan en avlastningsväg blir trafiksituationen än värre.

Nu har Uddevalla kommun och Trafikverket tagit fram ett avtal, som innebär att den mest belastade sträckan ersätts av lokalvägar och att kommunen förbinder sig att i detaljplaner och bygglov inte begränsa breddning av riksväg 44.

Det är utmärkt. Trafikverket motsätter sig inte detaljplaner för utbyggnad av västra Uddevalla. Kommunen åtar sig att säkerställa lokalvägar, som avlastar riksvägen.

Alla borde vara nöjda. Vore det inte för en liten detalj. I kommunens åtagande ingår Kärranäsvägen. En väg kommunen inte äger. En väg som kommunen har åtagit sig att utan upphandling underhålla för närmare en miljon kronor.

Kommunen förfogar över det självklara verktyget för att säkerställa utvecklingen västerut; detaljplan. Det är sådant som det kommunala planmonopolet är avsett att användas till. I stället ingår kommunalråd tvivelaktiga avtal som gynnar enskilt företag, med kommunfullmäktiges gillande, utan långsiktigt hållbara lösningar. För tydlighetens skull påminner vi om att vi röstade nej till avtalet vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Varför denna oförmåga att använda det verktyg som kommunen förfogar över för det allmännas bästa? Varför denna vilja till gynnande av enskild. Varför denna undfallenhet från kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige?

Roger Johansson (L)

Stig Olsson (C)

Torsten Torstensson (C)

ledamöter av kommunfullmäktige i Uddevalla