Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Lasse Edwartz
Bild: Lasse Edwartz

Varför protesterade inte Tanums kommun mot Trafikverket?

Inga anteckningar finns vad kommunen tyckte om brobygget och trafikproblemen i Sannäs.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När jag skrev en insändare i Bohusläningen (11 september) angående ny bro över Bohusbanan vid Säm på väg 163 och såg med oro på vad som kan hända och har hänt, förväntade man sig att Trafikverket kunde svara på frågan om varför man inte bygger en tillfällig väg, men icke. Nu har dessa två omledningsvägar som Trafikverket rekommenderar/tvingar människor åka visa sig i verkligheten och farligheten med detta. Jag har förståelse för att invånarna i Sannäs anger ” Man ska ju inte behöva vara livrädd för att hämta posten, men det är det man är. Det är med livet som insats” Tas då detta på allvar? Trafikverket har svarat med att ange ”Som det ser ut nu finns det tyvärr inte mer vi kan göra än de kompletterande åtgärder vi tidigare har gjort.” Jodå, det finns inget hinder att ni bygger en tillfällig väg på 600 meter, så slipper människor känna rädsla. För en vecka sedan låg en lastbil med släp i diket när jag åkte till Strömstad via Sannäs, inte första gången detta inträffar.

LÄS MER: Sannäsbor rädda att gå ut: "Med livet som insats"

Jag frågade. ”Har Trafikverket ansett att de vägar som man hänvisar till som man ska köra som ersättningsvägar under tiden som brobygget pågår. Att Sannäs och Orrekläpp är av sådan beskaffenhet att man kan möta bussar, timmerbilar, 24-meterslastbilar med mera på ett säkert sätt på dessa två vägar?"

Svar: "De aktuella omledningsvägarna är valda med hänsyn till trafikmängden på väg 163. Bland de alternativa vägarna som finns i området är har de aktuella omledningsvägarna valts på grund av fokus på att säkerhetsställa trafikanternas säkerhet med hänseende till bevakade plankorsningar och vägens beskaffenhet.”

LÄS MER: Många är rädda för osäkra vägar – ta upp kampen!

Tanums kommuns ville inte svara alls. En annan fråga om vad kommunens representanter hade rapporterat till politiker och andra om de samrådsredogörelsemöten där kommunen deltagit, och vad som fanns registrerat hos kommunen. Eller som det står i samrådet på Trafikverkets dokument. ”Kommunens representant deltog på samråd med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda såväl 2017-06-07 som 2017-12-06 i Tedacthuset, Storemyrsvägen 2, Tanums kommun.” Men det skulle också visa sig att det inte fanns några anteckningar eller något diariefört inom kommunen vid något av dessa möten. Det är ytterst märkligt då detta berör ett så omfattande ingrepp som detta är. Om allmänheten ska kunna använda sig av handlingsoffentligheten fullt ut, måste den kunna få överblick över de handlingar som finns hos våra myndigheter. Intresset var alltså inte större hos Tanums kommun. Detta måste ju vara handlingar som är av oerhört stort intresse hos allmänheten, men det finns inte ens en servett. Att Tanums kommuns representant inte hade vare sig tankar, åsikter eller hur man ser på de problem som kunde uppstå och nu uppstått är anmärkningsvärt. Hur ska allmänheten kunna följa ett ärende som detta, när det inte finns några handlingar i Tanums kommun? Att två myndigheter visar så dålig respekt för människors rädsla och vilja att göra det bästa för människor är anmärkningsvärt.

P-A Hultman

LÄS MER: Efter Sannäsbornas rop på hjälp – polis stoppade flera fortkörare

LÄS MER: Lätta på gasen när du kör igenom Sannäs!