Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Inge Löfgren (MP) i Lysekil.

Varför ska bara vissa människor få tillgång till stränderna?

Inge Löfgren: "Endast några få procent av oss som bor i södra Sverige kan få en strandtomt om byggnationen släpps fri."

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Per Wallman (PW) 15 augusti

LÄS MER: 300 meters strandskydd är inte rimligt

Moderaterna vill stoppa människor att i fortsättningen kommer ner till stränderna. Detta är inget som Miljöpartiet påstår. Utan det är istället Moderaternas partiledare och riksdagsmän på riksnivå som i en motion till riksdagen 2016/17:3378 föreslagit starka begränsningar av befintligt skydd. Moderaternas motion anger följande.

LÄS MER: Strandskyddet måste ses om från grunden

• Minska det generella strandskyddet till 50 meter från idag 100 meter.

• Minska möjligheterna till utökat strandskydd till max 100 meter från idag 300 meter.

• Ge kommunerna fullständig beslutanderätt på Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets bekostnad.

• Begränsa strandskyddsreglerna endast till vissa regioner.

• Tillämpningen av lagstiftningen skall göras mer byggvänlig.

• Minska möjligheterna att överklaga.

Sammantaget innebär Moderaternas förslag att minst 90 procent av skyddet för stränderna försvinner. Privatiseringen av stränderna kommer således att bli i det närmaste total. PW påstår, med ledning av motionen, att de kvarvarande få procenten är tillräckliga för de som inte kan köpa sig en strand.

Undersökningar har beräknat att endast några få procent av oss som bor i södra Sverige kan få en strandtomt om byggnationen släpps fri. Stränderna räcker helt enkelt inte till. Det är dock helt i konflikt med svenska folkets önskan där en överväldigande majoritet på 80 procent anser att stränderna skall bevaras som idag (enligt undersökning genomförd av Naturskyddsföreningen). PW har således inte förstått strändernas betydelse vare sig ur natursynpunkt eller ur mänsklig synpunkt.

LÄS MER: Rör inte strandskyddet

Det finns för närvarande inte några undersökningar som visar att strandskyddet hindrar utvecklingen. Istället är det tvärtom så att skyddet av stränderna främjar helårsboende, turism, fiske och företagande.

Inge Löfgren (MP)