Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

In this Aug. 16, 2019, photo, large Icebergs float away as the sun rises near Kulusuk, Greenland. Scientists are hard at work, trying to understand the alarmingly rapid melting of the ice. (AP Photo/Felipe Dana)  XFD201 Bild: Felipe Dana
In this Aug. 16, 2019, photo, large Icebergs float away as the sun rises near Kulusuk, Greenland. Scientists are hard at work, trying to understand the alarmingly rapid melting of the ice. (AP Photo/Felipe Dana) XFD201 Bild: Felipe Dana

Vetenskap behövs mot dåligt underbyggda påståenden

Det finns inga hundraprocentiga bevis för någonting i den komplexa klimatvetenskapen

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Sture Boström

LÄS MER: Vem tror längre på Parissiffran 1.5 grader?

Tack för meningsutbytet under hösten, Sture. Vi tycks till sist ha blivit överens om att det finns möjligheter till förändring. Bara några avslutande punkter från min sida:

• Du ifrågasätter att jag använder ordet hejda i sammanhanget. Men jag är i gott sällskap, det gör inte minst FN:s klimatpanel: ”Historiskt skifte krävs för att hejda uppvärmningen”, skriver de drygt 6000 forskarna i sin stora rapport hösten 2018 om skillnaden i klimateffekt av 1,5 respektive 2 grader global medeltemperaturökning jämfört med förindustriell tid. Hejda i betydelsen hålla tillbaka, begränsa.

LÄS MER: Miljöfrågan är en civilisationskris

• Du skriver att jag gör en egen tolkning av ordet ”evidens”. Men det gör jag alls inte! Evidens är enligt definitionen ”ett annat ord för vetenskapliga belägg som talar för eller emot en teori eller hypotes”. Evidens kan sammanfattas som ”bästa tillgängliga bevis” vid en given tidpunkt och mäts oftast utifrån det sammanvägda resultatet av systematiskt insamlade och kvalitetsgranskade vetenskapliga studier. Detta är exakt vad som sker i FN:s klimatpanel IPCC. Deras stora rapport om frusna hav och landområden (september 2019) bygger på vetenskapliga artiklar från 6 981 forskare över hela världen; artiklarna är i sedvanlig akademisk ordning granskade av andra forskare.

LÄS MER: Klimatförändringen pågår och kommer att fortsätta

• ”Några bevis för att havsnivåhöjningen kommer att stanna vid 110 cm år 2100 existerar inte. Allt är bristfälligt underbygga uppskattningar och kompromissantaganden…” Nej, Sture, det finns inga hundraprocentiga bevis för någonting i den komplexa klimatvetenskapen. Men inte heller, som du påstår, ”bristfälligt gjorda uppskattningar”. Det vetenskapen kan ge oss är gedigna modellbaserade resultat som i ett visst läge är ”bästa tillgängliga bevis” (evidens!). Om något eller några år kan vi räkna med ännu mer förfinade datamodelleringar och därför förbättrad evidens. Så fortlöper arbetet i klimatforskningen.

LÄS MER: Klimatkrisen är ingen miljöfråga

• ”Du lyfter gärna fram siffror som känns trösterika”, skriver du. Helt rätt, men bara om siffrorna vilar på vetenskaplig evidens, som i fallet med Grönlandsisen. Jag finner det angeläget som motvikt mot stundom dåligt underbyggda påståenden i den allmänna debatten.

LÄS MER: Det går att larma om miljön och ändå hoppas!

• För de mer filosofiska resonemangen hänvisar jag till min bok ”Mot alla odds?”

God Jul!

Stefan Edman