Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Vi behöver bättre underlag för skolbesluten

Tobias Bernhardsson (C): Fel av Socialdemokraterna att utesluta alternativa lösningar

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Frågan om framtiden för skolan i Färgelanda tätort är fortfarande olöst. De förslag som hittills lagts på bordet för kommunstyrelsen är nästintill uteslutande inriktat på kortsiktiga investeringar samt förslag för att åter starta upp Höjdenskolan. Seriösa jämförelser uteblir.

Det är trist att tvingas konstatera att Socialdemokraterna i Färgelanda, med Ulla Börjesson i spetsen, nu kör över stora delar av kommunstyrelsen när vi oppositionspartier begär underlag för att kunna jämföra olika tänkbara alternativ.

Denna gång handlar det om att kunna ställa helrenoveringsalternativet Höjdenskolan mot upprustning och lösningsförslag vid den trångbodda Valboskolan. Det hela blir extra tydligt i en artikel, publicerad av Bohusläningen den 1 mars, där Ulla Börjesson (S) utesluter alla andra alternativ, trots att även beslutsförslaget till kommunstyrelsen skulle kunna innebära fortsatt utredning och möjliggöra att fler alternativ kostnadsberäknas. Hade Socialdemokraterna varit intresserade av att finna långsiktiga blocköverskridande lösningar så hade man prioriterat detta genom att öppna dörren och lägga välbehövlig möda vid att räta ut frågetecken och söka kompromisser.

Läs också: Kommunen vill renovera Höjdenskolan

Vår uppfattning i Centerpartiet är att samtliga partier är överens om hur lokalbehoven för det närmsta året skulle kunna lösas genom att ytor i Höjdenskolan, i anslutning till den befintliga förskolan, skulle kunna fräschas upp för att inrymma de minsta barnen i grundskolan. Det är ett beslut som skulle kunna fattas per omgående. Nästa steg, vilket givetvis också behöver prioriteras högt, är frågeställningen om resterande delar av Höjdenskolan ska rustas upp eller om motsvarande lokalyta ska lösas i anslutning till Valboskolan, inför hösten 2018. Underlagen för sådana avväganden tycks alltså Socialdemokraterna inte vara beredda att plocka fram. Detta trots att kommunstyrelsen idag saknar uppgifter om både beräknad livslängd och renoveringsbehoven för de olika byggnaderna.

Från Centerpartiet ställer vi frågan till Socialdemokraterna om långsiktiga, eniga beslut inte hade varit att föredra, både för eleverna som går vi våra skolor och för skattebetalarna som finansierar investeringarna? I så fall bör man snarast sluta stressa fram ogenomtänkta skolbeslut som bara vållar politisk konflikt. Lägg undan prestigen och öppna istället dörren för breda politiska överenskommelser. I Centerpartiet är vi övertygade om att ett sådant ledarskap är precis vad Färgelanda kommun behöver.

 

Tobias Bernhardsson (C)

Oppositionsråd Färgelanda kommun