Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det nordiska samarbetet är helt avgörande för att för att ländernas ekonomier ska återhämta sig efter coronakrisen, skriver Gunilla Carlsson med flera socialdemokrater från Nordiska rådet.

Vi fortsätter arbetet för att fler gränshinder ska rivas

Coronakrisen har satt det nordiska samarbetet på prov med stängda gränser och svårigheter för människor som bor och arbetar i våra gränsregioner. Vi kan konstatera att samarbetet mellan de nordiska länderna hade kunnat vara bättre i det akuta skedet, precis som i många andra gränsområden runt om i världen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är lätt att säga i efterhand att vi borde gjort annorlunda och samordnat oss mer, men man måste också vara ödmjuk inför det faktum att vi alla har ställts inför en helt ny situation och tvingats fatta snabba beslut utan alla de fakta och underlag vi är vana vid.

Som representanter för Socialdemokraterna i Nordiska rådet är vi trots allt övertygade om att det nordiska samarbetet och den långa relationen mellan våra länder kommer att klara sig bra, bara vi tar tillfället i akt att lära för kommande kriser.

Det finns också många tecken på att vi gör det. Coronakrisen har lärt oss mycket, inte minst att vi kan ses digitalt. Nordiska rådets möten pågår som vanligt om än digitalt och våra samarbetsministrar hörs flera gånger i veckan. Inte minst för att lösa många av de gränshinder våra arbetspendlare mötts av under krisen. Men vi diskuterar också tiden efter pandemin och initiativ har tagits på ministernivå om strategier för en gemensam handlingsplan som samlar våra erfarenheter inför kommande kriser.

I Nordiska rådet samarbetar de fem nordiska länderna samt de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland tillsammans för att Norden ska vara en bra region att bo, leva och arbeta i. Många av de saker som vi före coronakrisen tog för givna, som att kunna arbeta fritt i hela Norden har vi samarbetet i det nordiska rådet att tacka för. Att göra det ännu enklare att resa och arbeta över gränserna är än i dag en av våra viktigaste frågor, ett arbete som inte har tagit paus. Just nu diskuterar ministerrådet frågan om ett elektroniskt id som fungerar i hela Norden, ett ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer och att skapa en harmonisering av nordiska byggregler, för att nämna några exempel.

Det är viktigt att samarbetet tar lärdom av krisen och att vi hittar bättre rutiner för beslut som påverkar rörligheten över våra gränser

Våra samarbetsministrar antog förra året en vision, om att bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete där alla länder är med och bidrar. Vi socialdemokrater tror inte att coronakrisen kommer att sätta käppar i hjulet för den visionen. Tvärtom har det blivit påtagligt att det nordiska samarbetet är helt avgörande för att våra ekonomier ska återhämta sig och att vi ska kunna lösa kommande kriser oavsett om det rör sig om pandemier eller klimathot. Men det är viktigt att samarbetet tar lärdom av krisen och att vi hittar bättre rutiner för beslut som påverkar rörligheten över våra gränser.

Vi vet inte hur länge coronakrisen kommer att pågå. Förutsättningarna för människor att träffas inom Norden förändras varje vecka. Det är en prövande situation för oss alla men främst för alla dem som lever och verkar vid gränserna. Vi socialdemokrater i Nordiska rådet kommer fortsätta arbetet för att fler gränshinder ska rivas nu och efter krisen men också för att Norden i den ekonomiska kris som följer ska fortsätta vara en föregångsregion inom välfärd, klimat och jämlikhet.

Gunilla Carlsson (Socialdemokraterna)

ledamot Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet, Sverige

Martin Kolberg (Arbeiderpartiet)

ordförande Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet, Norge

Annette Lind (Socialdemokrati)

vice ordförande, Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet Danmark

Erkki Tuomioja (Finlands socialdemokratiska parti)

ledamot Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet, Finland

Oddný G. Harðardóttir (Socialdemokraterna på Island)

ledamot Socialdemokratiske gruppen i Nordiska rådet, Island