Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Fredrik Christensson (C)

Denna artikel ingår för dig som är kund.

Vi har kämpat för Lysekilsbanan

Banan är idag viktig för godstrafiken och Lysekils hamns framtid.

Svar till Christer Wilhemsson 21 november Därför behövs ingen bro över Gullmarn

Du läser nu en av dina fria artiklar på bohuslaningen.se

Infrastrukturen är en av de allra viktigaste förutsättningarna för att Lysekils stad och hela kommunen ska kunna växa och utvecklas. Bra infrastruktur ger större arbetsmarknadsregion. Det möjliggör för fler att kunna bo i Lysekil och för företagen att kunna rekrytera rätt kompetens och kunna utvecklas här.

Det var mot den bakgrunden vi skrev debattartikeln och lyfte behovet av satsningar på väg 785 och 162 samt bro över Gullmarn. Förslaget till bro bygger på egenfinansiering via broavgifter samt möjlighet att använda färjornas driftsmedel för en längre tid än nuvarande regelverk medger.

Den frågan handlar alltså inte om en bro eller satsningar på järnvägen. Frågan handlar om bro eller färja. Hittills har ingen uttryckt att färjan ska läggas ner för att finansiera andra projekt på till exempel järnväg. Det tror vi vore förödande eftersom förbindelser från Lysekil till Bokenäs och Skaftö är avgörande för att hålla ihop vår kommun och vårt närområde.

När det gäller Lysekilsbanan har Centerpartiet länge krävt långsiktiga besked och att den ska vara kvar. Banan är idag viktig för godstrafiken och Lysekils hamns framtid. Vi är även positiva till persontrafik på banan på sikt, men idag finns det uppenbara problem. Bussen går både snabbare och stannar på betydligt fler ställen, närmare människors jobb och bostad.

Det viktigaste för att klara den gröna omställningen är att ställa om fordonsflottan. Bilar och lastbilar kommer även i framtiden vara viktiga transportmedel. Tågen kommer aldrig nå den yttersta landsbygden eller ge den frihet bilen ger. Det gör att behovet av bra väginfrastruktur och satsningar på att ställa om fordonsflottan till fossilfri är viktiga i framtiden på samma sätt som satsningar på järnvägen är det.

Investeringar i järnvägen behövs för att höja driftssäkerheten och möjliggöra snabbare restider, särskilt inom viktiga arbetsmarknadsregioner. Höstens driftsstopp och de planerade hastighetssänkningarna nästa år på Bohusbanan visar tydligt på behovet av mer resurser till drift och underhåll av järnvägen.

Centerpartiet har i höstens budget satsat mest pengar infrastruktur, särskilda satsningar på drift och underhåll av järnväg. Vi har även de mest offensiva förslagen för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, med sänkta kostnader på miljövänliga drivmedel och bilar. Vi ser behovet av både bra väg- och järnvägsinfrastruktur i framtiden och offensiva förslag för fossiloberoende fordonsflotta för att klara den gröna omställningen.

 

Fredrik Christensson (C)

Monica Andersson (C)

Henrik Larsson (C)