Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Lasse Edwartz
Bild: Lasse Edwartz

Vi i oppositionen tänker inte ta ansvar för felaktiga beslut

Ronald Rombrant, Lysekilspartiet: Fullmäktige ska avgöra frågan om ansvarsfrihet

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Karl af Geijerstam 21 maj samt Anders C Nilsson 22 maj

LÄS MER: Lagen gäller även Lysekilskartellen

LÄS MER: Alla ledamöter har ett ansvar

Bohusläningens Karl af Geijerstam skrev i tisdags 21 maj en ledartext som han sammanfattade med ”Lysekilspartiet kan vara hur mycket i opposition som helst - det är alltid hela nämnden som prövas”.

Detta mot bakgrund av att kommunrevisionen i Lysekil föreslog att fullmäktige ej skulle tillstyrka ansvarsfrihet för socialnämnden och att Lysekilspartiet föreslog att endast styret med S i spetsen i socialnämnden skulle nekas ansvarsfrihet. Det vill säga att övriga partier i socialnämnden skulle få ansvarsfrihet.

Fullmäktigeledamoten Anders C Nilsson (S) framförde i en insändare den 22 maj - om fullmäktige hade beslutat enligt Lysekilspartiets förslag - att han skulle ha överklagat ett sådant beslut, det vill säga att han menade att ett sådant beslut skulle vara olagligt.

Visst utgångspunkten är att en nämnd har ett gemensamt och kollektivt ansvar. Frågan är om man är beredd att dela detta ansvar oavsett hur situationen ser ut? Är man beredd att solidariskt ta på sig detta ansvar om man under en rad av år har pekat på felaktigheter, reserverat sig mot beslut som styret har fattat, lagt helt andra förslag om åtgärder och budgettilldelningar än vad styret har gjort?

LÄS MER: Revisionen förslår att socialnämnden inte får ansvarsfrihet

Vi menar att om Lysekilspartiet hade styrt Lysekils kommun de senaste åren då skulle situationen för socialnämnden ha sett radikalt annorlunda ut.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gett ut ett flertal vägledande skrifter om fullmäktiges ansvarsprövning. Bland annat skriver SKL att det i grunden föreligger ett kollektivt ansvar. SKL motiverar detta med det att situationen ofta är resultatet av en kedja med beslut eller icke-beslut från nämnden.

Om man som opposition då kan göra gällande att man agerat på ett sådant sätt, det vill säga agerat så att en kedja av beslut hade medfört att resultatet blivit annorlunda, ska man då ta på sig ansvaret för styrets politik?

LÄS MER: Majoriteten körde över revisorerna i kommunfullmäktige

Revisionens ordförande sade i talarstolen att socialnämnden har gått minus de senaste nio åren. Vi har själva summerat underskotten åren 2014 - 2018 till mer än 60 miljoner. Vi har också kunnat konstatera att av de senaste fem årens revisionsberättelser har fyra av dem innehållit anmärkningar mot socialnämnden. Det torde inte ha förvånat något att revisionen till slut tröttnade och nekade ansvarsfrihet. Har man bedrivit en politik som resulterar i det som ovan beskrivs är vi som oppositionsparti inte beredda att ta ansvar för det. Jag lovar, med Lysekilspartiets i styret hade situationen för socialnämnden inte sett ut på detta sätt!

Karl af Geijerstam, kommuner är politiskt styrda organisationer med ett demokratiskt besluts­fattande. När det gäller beslut om att tillstyrka eller neka ansvarsfrihet så handlar det i en kommun inte bara om juridik utan också om politik. Till syvende och sist är det fullmäktige, det vill säga politiken, som har avgörandet i sin hand och kanske inte alltid främst juridiken, som du gör gällande. Det är åtminstone min uppfattning och mina erfarenheter.

Anders C Nilsson (S), om vi får en samma situation nästa år - vilket inte alls är osannolikt eftersom ni sitter kvar i styret – du kan väl då rösta på vårt förslag att neka ansvarsfrihet för styret! Sedan kan du ju testa dina teorier genom att överklaga fullmäktiges beslut. Då får vi veta hur förvaltningsrätten resonerar.

Ronald Rombrant

Lysekilspartiet