Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Vybild över Gårviksområdet.

Vi måste arbeta tillsammans för Gårviks framtid

Ingen inventering av avloppen har skett på minst 15 år.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Ulf Johannesson 27 oktober

Bäste Ulf Johannesson! Vi är övertygade om att vi strävar mot samma mål, en så ren badplats som möjligt på Gårvik.

Det är mycket oroande att de prover du tagit i Gårviks-bäcken visar på otjänligt vatten. Munkedals kommun har diskuterat va-lösningar för Gårvik i många år, men ingen inventering av avloppen har skett på minst 15 år. Då vi 2016 försökte få miljöenheten att göra provtagningar i bäcken och inspektioner svarade miljöchefen att ”miljönämnden inte prioriterat sanering av befintliga anläggningar... av samma anledning har vattenprovtagning i bäcken inte skett”. Under 2017 har inte ett enda enskilt avlopp inventerats i mellersta Bohuslän enligt information till miljönämnden så sent som den 18/10 i år. En inventering, och åtgärder, är viktig. Dina fynd visar inte om bajset kommer från sommarstugor, lantbruk eller andra fastboende.

Vi hoppas att du informerat miljöenheten om dina fynd.

Så till avloppspumpen som föreslås vid strandkanten. Frågan om kompetens och tekniska lösningar skall ställas till Västvatten, inte till oss. Trots påpekanden från länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen (MMD) har Västvatten inte undersökt alternativa placeringar, alternativa lösningar eller säkerhetsåtgärder. Västvatten föredrar att leda bräddavloppet direkt ut i strandkanten. Till länsstyrelsen skriver man: ”Utsläpp vid strandkant medför att det blir lättare att sanera ev utsläpp av fasta partiklar genom att begränsa området med länsar. Nackdelen är om det är badsäsong så kan det upplevas som risk för människors hälsa”.

I sitt domslut 2015 skrev MMD att ”beskrivningar av bland annat alternativa lokaliseringar och utförande, anläggningens konstruktion samt eventuella skyddsåtgärder är ytterst begränsade. Det är ... inte heller visat... med vilken frekvens bräddning riskerar att ske och utsläppen har inte satts i relation till de allmänna och enskilda skyddsintressen som föreligger i området.”

Vi hoppas du har möjlighet att påverka miljöenheten, miljönämnden och Västvatten.

Låt oss alla arbeta tillsammans så att Gårvik och badplatsen skyddas.

Per-Olof Andersson

För Arbetsgruppen för Gårviks utveckling