Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Bovallstrandsskolan Bild: Sara Kirudd
Bovallstrandsskolan Bild: Sara Kirudd

Vi måste ha en skola i varje samhälle i Sotenäs

Alliansen: Samtliga skollokaler ska renoveras under fyra år

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till Lotta Johanssons (S)

LÄS MER: Lappa och laga Sotenässkolan eller en ny modern skola i Sotenäs?

Alliansen i Sotenäs har utifrån sitt remissvar och medborgardialoger varit tydliga med hur vi vill organisera skolverksamheten (F–9) i Sotenäs kommun, vilket innebär att vi behåller en skola i varje samhälle. Att i socialdemokratisk anda satsa på en ny stor skola i Kungshamn till en kostnad av 250–300 miljoner kronor är helt orealistiskt vilket även S borde inse.

LÄS MER: Därför måste vi lägga ned skolor i Sotenäs

Alliansen har tagit ett helhetsansvar för framtidens skolorganisation i Sotenäs kommun utifrån de ekonomiska förutsättningar som kommunen har. Ett sparkrav på 18,7 miljoner kronor (inte 28 miljoner kronor som Lotta J skriver) skall under fyra år hanteras, detta har vi tillsammans med utbildningsnämnden påbörjat. Förändringarna beskrivs i Alliansens inriktningsdirektiv som utbildningsnämnden beslutat om våren 2019.

Det innebär att förvaltningen skall:

• presentera kostnadsjämförelser för nuvarande och framtida skolorganisation.

• upprätta en fyraårsplan för renovering av samtliga skollokaler.

• genomföra en inventering kring behovet av upprustning av utemiljöerna och skalskydd på alla enheter.

• sammanföra skolenheter/former för att minska lokalkostnaderna och m2/elev genom att:

Organisera verksamheten i Kungshamn till en enhet F–9 med särskola.

Kungshamnsskolan (åk 3-6) flyttas upp till Åsen-/Sotenässskolans lokaler

Bovallstrands förskola och förskoleklass flyttas till Bovallstrandsskolans lokaler

Smögens förskola och förskoleklass flyttas till Smögenskolans lokaler

Valbergets förskola förs samman med Solhagens förskola

• Organisera grundskolan så att elevernas språkval tillgodoses

• göra en genomlysning och kostnadsöversyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

• utreda samordningsmöjligheter och centralisering av elevhälsan och skoladministrationen.

• utarbeta en pedagogisk helhetsidé för det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet.

• säkra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i samarbete med elevhälsan

Ledorden ska vara: Kvalitet, Långsiktighet, Hållbarhet, Bra arbetsmiljö, Elevperspektiv.

Förändringarna kommer att ske etappvis i tre steg 2019–2022 och när lokalerna är anpassade till verksamhetens behov. För genomförande har vi också en realistisk ekonomisk plan för de närmaste fyra åren som vi redovisat i Alliansens remissvar på skolutredningen 2017.

LÄS MER: Sotenäs ska spara 18,7 miljoner på skolan

Socialdemokraterna lyckades däremot inte lämna in ett remissvar i tid trots förlängd tidsfrist. Att då, 1,5 år efter komma med inspel om en ny skolutredning känns inte bara fel utan också oseriöst. Att som Lotta Johannson och Socialdemokraterna dessutom inte ha något förslag på finansiering känns väldigt anmärkningsvärt. Hur ska en nybyggnation finansieras, var ska den placeras, finns det mark, finns detaljplan? Allt detta, Lotta J, tar tid och under den tiden skall vi fortfarande klara av att hantera en budgetminskning på 18,7 miljoner kronor. Vad vill S bortprioritera? Svaren/lösningarna lyser med sin frånvaro!

LÄS MER: Alliansen vågade inte tala klarspråk i valrörelsen

Intressant är också att vid senaste fullmäktigemöte i Hunnebostrand, där budget för 2020 beslutades framförde S (när det fanns åhörare i lokalen) att satsningarna på omsorg och skola var för små men samtidigt yrkade man bifall till Alliansens budgetförslag. Ibland känns det som att läpparnas bekännelse inte alltid är äkta!

För Alliansen i Sotenäs

Roland Mattsson (M)

Ordförande UN

Michael Sandberg (L)

1:e vice ordförande UN