Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
  Bild: Anders Ahlgren/SvD/TT
Bild: Anders Ahlgren/SvD/TT

Vi måste ha energi som vi kan lita på

Sverigedemokraterna: Nedläggningen av kärnkraften begränsar industrins möjligheter att verka i Sverige, vilket i en förlängning äventyrar landets välfärd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Decennier av oansvarig energipolitik har lett till stor osäkerhet för vår försörjningstrygghet. Redan inför den kommande vintern prognostiserar Svenska Kraftnät med att Sveriges elproduktion inte räcker till, utan att vi blir beroende av import och då har man redan inkluderat att Sveriges effektreserv, som består av oljeeldade kondenskraftverk, kommer producera maximalt.

Detta är första gången någonsin sedan man började med att göra kraftbalansrapporter som vi inte klarar av vår egen elförsörjning vintertid. Under den gångna mandatperioden har regeringen tillsammans med delar av alliansen drivit fram nedläggningsbeslut för fyra av Sveriges tio kärnkraftsreaktioner. Detta är en medveten strategi med målet att ersätta kärnkraften med väderberoende elproduktion.

Problemet är bara att kärnkraften inte kan ersättas med vind- och solkraft då vårt land och vår industri behöver en stabil baskraft under årets alla timmar. Otaliga remissinstanser har varnat för denna utveckling, bland andra Svenska Kraftnät som påtalade att dessa nedläggningar markant ökar risken för effektbrist i södra Sverige och att en sådan situation inte enbart kan bemästras med ökad vindkraftsproduktion. Men man valde att inte lyssna.

Den energiöverenskommelse som Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet ingått leder till att Sverige blir mer sårbart med en försämrad leveranssäkerhet och ökade utsläpp av växthusgaser då vi tvingas importera kolkraft i högre grad och köra vårt oljeeldade kondenskraftverk i Karlshamn.

I överenskommelse ställer man även sin tilltro till att efterfrågeflexiblitet ska lösa de problem man själva skapat, vilket innebär att det är industrin och vi som elkonsumenter som ska dra ner vår efterfrågan på elkraft då vinden mojnar och solen går i moln. Från vårt perspektiv är detta en väldigt farlig väg att gå och som begränsar industrins möjligheter att verka i Sverige, vilket i en förlängning äventyrar landets välfärd.

Det är därför nu hög tid att ompröva denna subventions- och bidragspolitik för att få ett helt väderberoende kraftsystem. Sverige som industrination behöver ett modernt och tillförlitligt kraftsystem och det kommer en röst på Sverigedemokraterna vara en garant för.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Energipolitisk talesman

Josef Fransson (SD)

Riksdagsledamot

Matheus Enholm (SD)

Distriktsordförande VGN

Heikki Klaavuniemi (SD)

Regionråd VGR