Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Vi måste kunna samtala ödmjukt om abort

Magnus Jacobsson, Kristdemokraterna: Vi som kristdemokrater kommer fortsätta att stå upp för de mänskliga rättigheterna

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under slutet av EU-valrörelsen planterade våra politiska motståndare en ”nyhet” hos DN samtidigt som man påbörjade en massiv reklamkampanj avseende rätten till fri abort. Temat för artikeln och övriga utspel var att vi i KD är otydliga med vad vi anser om kvinnans rätt till abort. Under en valrörelse är det svårt att på ett bra sätt samtala om denna för många känsliga fråga.

Innan jag går vidare med lite reflektioner avseende abort vill jag tydliggöra en gång för alla att vi som kristdemokrater står bakom dagens abortlagstiftning. Vi anser dock inte att detta är en fråga som skall hanteras i EU, utan beslut om svensk abortlagstiftning ska hanteras av Sveriges riksdag.

Samtidigt som vi är tydliga med vår uppfattning om abort, anser vi att det måste vara möjligt att samtala om aborter utan att man misstänkliggör varandras motiv. Exempelvis finns det allt fler som anser att det är problematiskt att avståndet mellan när man kan rädda ett foster och när sena aborter genomförs blir för litet. Det finns också de som lyfter fram dilemmat med att fosterdiagnostiken resulterar i att foster med funktionshinder eller felaktigt kön blir aborterade. Det senare exemplet har bland annat resulterat i att enskilda vårdcentraler och landsting inte vill berätta vilket kön ett barn har då man upplever att det finns en risk för att flickfoster väljs bort enbart för att det är flickor.

Dessa frågor måste vi kunna prata om utan att andra partier genast försöker misstänkliggöra oss som kristdemokrater. På samma sätt måste vi på ett vuxet sätt kunna samtala om att Sverige har skrivit under Europakonventionen samt FN-stadgan avseende de mänskliga rättigheterna och i dessa konventioner har vi erkänt tanke-, samvets- och religionsfriheten. Det innebär att vi som land har ställt oss bakom de mänskliga rättigheterna vilket får konsekvenser när man samtalar om frågor som hanterar etiska frågor så som militärt försvar, abort, dödshjälp eller forskning på djur och embryon med mera.

Inget av detta tjänar på att man skapar politiska konflikter avseende dessa frågeställningar, tvärtom. Etiska frågor mår bättre av att man samtalar med varandra. Denna insikt är också skälet till att vi i Sverige har ett medicinsk-etiskt råd samt ett lagråd som hjälper oss som lagstiftare att fatta goda och väl avvägda beslut avseende dessa frågor.

Vi som kristdemokrater kommer fortsätta att stå upp för de mänskliga rättigheterna, den svenska abortlagstiftningen och den enskildes rätt att fundera över medicinsk etik. Vi ämnar dock inte använda dessa frågor som ett partipolitiskt slagfält då vi helt enkelt anser att dessa frågor är alldeles för viktiga för att politiseras i syfte att vinna enskilda politiska poänger i en valrörelse. Tvärt om abortfrågans dignitet kräver att vi alla samtalar med varandra på ett ödmjukt sätt. Trots allt önskar alla partier att det sker så få aborter som möjligt vilket är skälet till att vi alla på olika sätt försöker att arbeta förebyggande ute i våra kommuner och landsting.

Jag hoppas därför att vi i framtiden kan ha ett bättre samtal om dessa frågor, utan att man av politiska skäl försöker misstänkliggöra varandras motiv, det gagnar alla!

Magnus Jacobsson (KD)

riksdagsledamot