Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Ger biologisk mångfald. Skogen är både resurs och rekreationsområde.

Vi satsar på de mest välbesökta naturreservaten i länet

Länsstyrelsen: "Vi har prioriterat konkret arbete istället för att sitta vid skrivborden"

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till LRF 9 mars Statlig naturvård på kredit

LRF Västra Götaland påstår i en debattartikel i Bohusläningen att staten inte tar ansvar för sina naturreservat. Statens hunger efter mark är stor samtidigt som skötseln släpar efter, menar LRF.

Drygt två (2) procent av den produktiva skogsarealen skyddas idag som naturreservat i Västra Götaland. Vi har alltså gjort två procent av våra finaste skogsområden tillgängliga som naturreservat för alla som nu och i framtiden vill besöka vår rika natur.

Det betyder att en mycket stor del av den svenska skogen är tillgänglig för plank, bioenergi och andra nyttigheter, om tillräcklig hänsyn tas vid brukandet.

Länsstyrelsen måste, precis som alla andra, prioritera i arbetet. Vi väljer då att satsa på konkreta åtgärder i de naturreservat som är mest välbesökta och har högst naturvärden.

Reservatskötseln är ofta kostsam när det handlar om att bevara äldre småskaliga odlingslandskap genom framför allt bete och slåtter. Det kostar också en hel del med tillgänglighet. Alltså parkeringsplatser, spänger, toaletter och liknande.

Skogsreservaten kostar mindre i skötsel eftersom det handlar om att skogen ska stå kvar.

Vi har prioriterat konkret arbete istället för att sitta vid skrivborden och skriva om inaktuella skötselplaner. Det senare ger nämligen inte några bättre förutsättningar för natur och besökare.

Länsstyrelsen delar däremot LRF:s uppfattning att bristande skötselmedel är ett problem. Det problemet löser vi inte med att eftersätta skyddet av nya områden. Problemet löser vi med utökade anslag till skötsel. Detta har vi nu fått och kan ta tag i eftersatta och nedprioriterade områden.

Det är bekymmersamt att LRF i Västra Götaland anser att skyddet av ny natur ska avbrytas om inte skötselmedel för redan skyddade områden är tillräckliga. Vi som statlig myndighet kan inte avstå från att genomföra det långsiktiga uppdrag vi fått från regeringen.

Skogen ger biologisk mångfald, plank och bioenergi. Det handlar inte om antingen eller utan både och. Bara på så sätt, når vi ett långsiktigt hållbart nyttjande av den svenska skogen.

 

Jörel Holmberg

Enhetschef naturförvaltning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 

Johan Jannert

Enhetschef naturskydd

Länsstyrelsen i Västra Götalands län