Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
20180406 Trollhättan

Vård , sjukvård , NU-sjukvården , Näl , akuten , sjukhuskorridor , läkare , undersköterska , sjuksköterska , 

Mobil EKG Bild: Stefan Bennhage
20180406 Trollhättan Vård , sjukvård , NU-sjukvården , Näl , akuten , sjukhuskorridor , läkare , undersköterska , sjuksköterska , Mobil EKG Bild: Stefan Bennhage

Vi tänker inte gå med på sänkta löner för vårdanställda

Vårdförbundet: Det finns för lite pengar i regionens budget

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Till modiga politiker inför regionens budget 2020. I maj tecknades efter flera månaders förhandling ett nytt kollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Vårdförbundet som representerar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Båda parter bedömer att avtalet har stor potential. Ett avtal där parterna gemensamt kommit fram till att begreppen erfarenhet och särskilt yrkesskicklig ska beaktas och särskilt premieras. Dock är inte intentionen att de som inte bedöms som särskilt yrkesskickliga ska stanna upp i sin löneutveckling. Alla medarbetare måste få en löneutveckling som motsvarar deras utbildning, ansvar, erfarenhet och kompetens.

Enligt Regionens Riktlinjer för lönepolitiken 2019–2021 ska det satsas på ”kvinnodominerade yrken i eftergymnasial verksamhet” och ”Förhållandet mellan nyutbildades löner och löner för medarbetare med något längre tid i organisationen ska beaktas”. Vårdförbundet vill att modiga politiker avsätter medel för att möjliggöra detta inför kommande lönerevision 2020 då detta inte fanns med i budget 2019, vilket tydligt framgår i årets pågående revision.

I år är NU-sjukvårdens avsatta löneutrymme för Vårdförbundets medlemmar bara någon procent över inflationsvärdet. En majoritet av medlemmarna riskerar att knappt nå motsvarande inflationsvärde. Hur anser politiken, som ytterst styr de ekonomiska förutsättningarna, att detta löneutrymme skall kunna motivera chefer inom NU-sjukvården att följa intentionerna i regionens egna politiska riktlinjer samt det nytecknade kollektivavtalet med Vårdförbundet?

Med dessa förutsättningar, kopplat till rådande inflation, vågar vi påstå att många medarbetare i NU-sjukvården kommer att gå till jobbet med en lägre lön framöver.

Anette Fristedt

Anna Tjus

Christian Sandberg

Emil Lorentzon

Magnus Hermansson

Förtroendevalda med facklig tid

Vårdförbundet NU-sjukvården