Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Vi vill behålla våra skolor i Sotenäs kommun

Alliansen i Sotenäs: Tillsammans skapar våra små skolor en bättre studiemiljö

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Samhällsutveckling och skolutveckling hänger ihop. Våra små skolor är en förutsättning för att hela Sotenäs kommun ska leva och för att våra barn och unga ska lyckas i skolan.

Samtliga skolor har över tid uppvisat mycket goda studieresultat och en hög kvalitet. Tillsammans skapar våra små skolor en bättre studiemiljö, trygga uppväxtförhållanden, mindre klasser, ökad valfrihet och möjligheter att erbjuda tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd. Detta tror vi är grunden för att ge våra barn en likvärdig utbildning som präglas av hög kvalitet och goda studieresultat.

Alliansen står fast vid sitt gemensamma vallöfte från 2014 - att behålla våra skolor. Detta gör vi genom att skapa en skola från förskoleklass upp till årskurs fem (F-5) i Bovallstrand, Hunnebostrand, Smögen och Kungshamn.

Vi vill också skapa en sammanhållen skola för årskurs 6–9 i kommunen lokaliserad till Sotenässkolan. För de elever som inte uppnår målen på nationella proven eller i samtliga ämnen kan betygen redan i årskurs 6 användas som indikator för att erbjuda riktade insatser och särskilt stöd för att nå målen i årskurs 9.

Vi ser även stora fördelar med att kunna skapa ett bättre tjänsteunderlag för sammanhållna tjänster som bidrar och ökar möjligheten att rekrytera och tillsätta heltidstjänster med behöriga (legitimerade) lärare.

Vi vill fortsätta att göra särskilda satsningar får att våra barn och elever ska få tillgång till en väl utbyggd elevhälsa med tillgång till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog, skolläkare och studie- och yrkesvägledning. De investeringar vi gör i barn och ungas skolgång i tidiga åldrar bidrar i längden till minskade kostnader till följd av färre skolavhopp, omval, förlängd studiegång och skapar bra förutsättningar för ett gott och rikt vuxenliv.

Alliansen vill gemensamt avsätta investeringsmedel inom den kommande femårsperioden för att göra medvetna satsningar på upprustning av våra befintliga skollokaler, vilket också omfattar våra utomhusmiljöer runt skolorna. Vidare föreslår vi riktade satsningar för att koncentrera dyra specialsalar till Hunnebostrand och Kungshamn

Vi vill att hela kommunen ska leva och våra små skolor är en förutsättning för ett levande samhälle och för att människor ska vilja att bo, leva och arbeta i hela Sotenäs kommun. Vi vill skapa bästa förutsättningar för att våra barn lyckas i skolan.

För Alliansen

Roland Mattsson (M)

Daniel Nordström (M)

Mikael Sternemar (L)

Stig Arne Helmersson (C)

Robert Yngve (KD)