Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi tar vårt uppdrag på största allvar”, skriver företrädare för den nya majoriteten i Uddevalla med anledning av förändringar i arbetsmarknads- och integrationsutskottet.

Vi vill snarare växla upp arbetet

I egenskap av ordförande och vice ordförande för utskottet vill vi svara David Sahlsten följande.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar till David Sahlsten (KD)

LÄS MER: Det hade varit ärligare att lägga ned helt och hållet

I majoritetens programförklaring står det mycket riktigt att utskottets inriktning ska vara samordning och utveckling av verksamheter som berör arbetsmarknad, försörjningsstöd, vuxenutbildning samt integration. För oss är det de fokusområden vi kommer hantera under resterande mandatperiod. I den revidering som nu skedde vid majoritetsskiftet vill vi inte låsa oss vid 13 punkter som kan verka avgränsande för tjänstemannaorganisationen, utan vi vill snarare växla upp och skapa fler synergier med linjeorganisationen.

Arbetsmarknad och integration är en av de viktigaste kommunala angelägenheterna både på kort och lång sikt och ett prioriterat område för majoriteten (C, L, S, M) på både nationell, regional och lokal nivå, som du vet, vilket gör att vi tar vårt uppdrag på största allvar.

Beslut om att presidiet utgör politisk styrgrupp för Överenskommelsen med civilsamhällets aktörer samt idéburna offentliga partnerskapsavtal kommer tydliggöra dialogen med medborgare och civilsamhället, och öka det demokratiska inflytandet. Vi har anställt en integrationsstrateg som ska fokusera på hur uppdrag ska kunna se ut, utefter fullmäktiges uppdrag gällande det strategiska dokumentet plan Integration 2030 som nu är ute på remiss. Vi kommer inom kort även presentera plan Välfärd 2030.

Ett starkt modernt ledarskap som fokuserar på analys, strategi och utveckling kommer leda till goda resultat, för alla nämnder vilket är vårt uppdrag. Hur det punktvis ska genomföras och åtgärdas, ja, där tar vår eminenta tjänstemannaorganisation vid, sen kommer vi tillbaka och så utvärderar och analyserar vi samt förbättrar gemensamt.

Camilla Johansson (C)

ordförande

Stefan Skoglund (S)

vice ordförande

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet