Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Vi önskar att kommunen tar ett initiativ till att bygga ett restaurangdäck längs med den norra delen av Bäveån, vilket gör att vi kan få restauranger och caféer att etablera sig direkt vid vattnet, skriver fem kristdemokrater. Bild: Edvin Bergström
Vi önskar att kommunen tar ett initiativ till att bygga ett restaurangdäck längs med den norra delen av Bäveån, vilket gör att vi kan få restauranger och caféer att etablera sig direkt vid vattnet, skriver fem kristdemokrater. Bild: Edvin Bergström

Vi vill utveckla Uddevalla centrum

När kristdemokraterna har varit med i det kommunala styret har det alltid funnits med en uttalad ambition avseende centrum. Vi har också varit pådrivande i frågor som handlar om bostäder i centrum, lekplatsen vid gamla badhuset, upprustning av området i och runt Bäveån samt fri parkering.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nu när S tillsammans med sina stödpartier M, C och L bildar en ny kommunal regering så nämner man inte centrum med ett enda ord. Detta är djupt oroande med tanke på att Uddevalla centrum tappar besökare och butiker.

Går man ut och går i centrala Uddevalla ser man hur få människor som flanerar längs med de nya gatorna och fler och fler butiksfönster gapar tomma. S har tidigare i samarbete med V och MP styrt Uddevalla och även då saknades en centrumstrategi som syftade till att öka besöksantalet.

Renovering och upprustning av gaturummet var nödvändigt, men nya gator och fler grönytor i kombination med avvecklade parkeringsplatser kommer inte vända trenden. Om inget görs kommer fler företag ge upp och lämna centrum, vilket i sig leder till ytterligare färre besökare och på så sätt får vi en negativ trend som på sikt avvecklar centrum.

Uddevalla behöver en politisk ledning som är tydliga med att man vill utveckla centrum.

Från kristdemokratiskt håll vidhåller vi att man bör bygga någon form av dämme under järnbron. Det gör att vattnet i den övre delen av Bäveån höjs, samtidigt som vi skapar ett litet vattenfall där laxen kommer att vara synlig när den vandrar upp för Bäveån.

Vi anser också att vi ska ändra våra regelverk, så att krögare kan ha sina uteplatser framme under hela året. Det kommer att leda till bättre och snyggare uteplatser, då krögarna får förutsättningar att investera i uteplatsen och göra dem ännu trevligare.

Vi anser att bebyggelsen i centrum ska vara något högre än i dag, vilket gör att de byggen som nu släpps fram kan innehålla fler lägenheter, vilket i sig gynnar handeln samtidigt som byggprojekten blir lönsammare.

Vi önskar också att kommunen tar ett initiativ till att bygga ett restaurangdäck längs med den norra delen av Bäveån vilket gör att vi kan få restauranger och caféer att etablera sig direkt vid vattnet.

Vi anser också att kommunen måste ändra sin rigida inställning till bilar. 80 procent av alla som besöker centrum kommer med bil. All forskning visar att tillgänglighet är det som avgör var vi väljer att handla.

Alla externa köpcentrum känner till detta och arbetar därför aktivt med att skapa så många parkeringsplatser så nära butikerna som möjligt. Vi anser därför att det ska vara en till två timmar fri parkering i centrum, samt att torget ska öppnas upp för parkering de dagar det inte pågår någon annan aktivitet där.

Vid sidan av dessa enkla åtgärder, anser vi att kommunen måste ta tag i hela trafiksituationen i Uddevalla. En ny bro mellan norr och söder måste etableras, så att vi kan avlasta trafiktrycket vid Willysrondellen.

Tyvärr ser vi inte att S, M, C och L har några ambitioner på detta område, vilket vi beklagar. Uddevalla behöver en ny kommunal regering som prioriterar centrum och det kommer vi som kristdemokrater fortsätta att arbeta för.

David Sahlsten (KD)

gruppledare

Christina Nilsson (KD)

vice gruppledare

Jerker Lundin (KD)

ledamot samhällsbyggnadsnämnden

Karin Johansson (KD)

ordförande

Magnus Jacobsson (KD)

vice ordförande