Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Martin Pettersson (SD)
Martin Pettersson (SD)

Vi vill värna om våra traditioner

Våra traditioner binder samhället samman. De skapar band mellan generationer, samhällsklasser, landsbygd och stad. Traditionerna skapar samhörighet och gemenskap. Det är därför mycket olyckligt att de yngre generationernas intresse för våra traditioner över tid falnar.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik till Karl af Geijerstams ledare

LÄS MER: Säg nej till Sverigedemokraternas luciatvång

Medveten om traditionernas betydelse för sammanhållningen vill Sverigedemokraterna i den mån det finns en politisk rådighet tillgripa möjligheten att verka för att våra traditioner hålls levande. Därför skrev vi en motion i vilken vi vill att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolan ansvara för att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen.

Efter ändringsyrkande i vilket utpekandet av estetprogrammet utelämnats, samt att förvaltningschef Staffan Lindroos och gymnasiechef Stefan Einarsson tillförsäkrat att ändringsyrkandet är inom ramen för den politiska rådigheten, valde barn- och utbildningsnämndens ledamöter att i bred enighet fatta ett beslut som borgar för att våra traditioner hålls levande. Måhända kan detta beslut också lägga grunden för ett säkerställande av att luciatåget förblir en ljusglimt i decembertillvaron för våra äldre på kommunens äldreboenden.

Tidningen Bohusläningen verkar dock för att motionen skall avslås. Man publicerar därför en ledarkrönika rubricerad ’Säg nej till Sverigedemokraternas luciatvång’. Det mest rimliga hade naturligtvis varit att publicera en nyhetsartikel i vilken även motionären fått komma till tals, på så sätt hade tidningens läsare kunnat ta del av båda sidor för att därefter bilda sig en egen uppfattning. Detta ligger dock bevisligen inte i tidningen Bohusläningens intresse.

Valet av ledarkrönika medför nämligen att man obehindrat tillåts ge sken av att den politiska rådigheten skulle ha överskridits. Jag hyser dock inget större tvivel om att tidningen Bohusläningens läsare inser att förvaltningschefens och gymnasiechefens fackkompetens inom detta område övertrumfar ledarkrönikörens.

Martin Pettersson

Ordförande SD Uddevalla

Svar:

Jag ska börja med att ge Martin Pettersson rätt. Jag missade den lilla, men som Pettersson påpekar, viktiga förändringen i att-satsen mellan motionens ursprungliga formulering och den att-sats som förelåg till kommunstyrelsens möte. Jag har också respekt för förvaltningens bedömning att den förändringen då också innebär att formuleringen håller för skollagens gränsdragning mellan vad som är rektors ansvar och vad som är politiskt ansvar.

Detta var slarvigt av mig och för detta ber jag om ursäkt.

Då återstår emellertid den andra delen av min kritik, att det ändå är en detaljstyrning av undervisningen som politiken borde låta bli.

Luciatåg anordnas inom olika delar av utbildningsväsendet helt frivilligt av pedagoger och elever i dag. Jag har dock svårt att se att pedagoger som inte anordnar luciatåg eller repeterar luciasånger i så fall brister i sitt pedagogiska ansvar.

Så som yrkandet är formulerat i dag så kan det tolkas så brett att allt som skolan, kulturskolan och gymnasieskolan redan gör i dag uppfyller det som motionen eftersträvar. Om något fungerar, vilket det gör i dag, behöver man inte ändra på det.

Karl af Geijerstam

ledarskribent