Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Olika syn. Politikerna i Sotenäs kommun har olika åsikter om omsorgsbudgeten.

Visst är arbetsmiljön i Sotenäs viktig

Alliansen: S gör det lätt för sig

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Svar på Socialdemokraternas insändare 20 september Arbetsmiljön i Sotenäs måste förbättras

Vi delar helt Socialdemokraternas åsikt om att det är viktigt med en god arbetsmiljö och rättvisa arbetsvillkor i omsorgsverksamheten. Eftersom verksamheten är i ständig förändring, både avseende antalet vårdtagare och innehållet i den vård som ska utföras, pågår hela tiden ett systematiskt arbete med arbetsmiljön i de olika samarbetsorganen där såväl arbetsgivaren som arbetstagarna medverkar.

Sotenäs kommun har en hög andel utbildad personal (cirka 87 procent har formell kompetens) och de utför även arbetsuppgifter som inte kräver särskild utbildning. Vi har för närvarande inte några större rekryteringsproblem.

Grundbemanningen som tidigare var låg, har ökat efter tillskott med statsbidrag på tre miljoner kronor som helt riktats till våra särskilda boenden.

För att minska sjukfrånvaron, som är alldeles för hög i några personalgrupper, pågår aktiviteter och en tydlig förbättring har skett under innevarande år.

Heltidsfrågan är en intrikat utmaning. Alla politiker oavsett färg önskar nog att alla medarbetare ska få möjlighet till heltidstjänster. Om det vore enkelt att genomföra, skulle det redan varit genomfört. Det är dock en komplicerad uppgift att kombinera en bra bemanning i verksamheten med medarbetarnas önskemål om heltid eller andra eftertraktade tjänstgöringsgrader. Sotenäs kommun har i samverkan med Munkedals kommun antagit utmaningen och budgeterat resurser för utredning, men det fordras sannolikt omprövning av gamla sanningar för att komma fram till målet och det kommer att krävas omfattande förhandlingar och utbildningar.

Socialdemokraterna gör det lätt för sig och vill ge allt åt alla, vilket man kan göra när man inte behöver ta ansvar, men vi har en ekonomisk realitet att ta hänsyn till. Sotenäs har en omsorgsbudget som är högre än jämförbara kommuner, vilket också den utredning som Sveriges kommuner och landsting gjorde i våras visade. Samtidigt har kommunen en förhållandevis hög skattenivå. Om vi ytterligare skall öka resurstilldelningen till omsorgen, måste omprioriteringar från annan verksamhet göras, men då har oppositionen inga förslag.

 

Nils Olof Bengtson (M)

Ordförande Omsorgsnämnden

Britt Lindgren (C)

Ledamot Omsorgsnämnden

Ola Strand (KD)

Gruppledare

Kristina Frigert (M)

Annette Thärnström (L)