Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Maria Plass (M)

Fungerande invandring avgörande för företag

Debatt: Viktigt att värna liberal lagstiftning för invandring

Företagens stora betydelse som jobbskapare är idag något som de flesta svenskar kan skriva under på. Under alliansregeringens tid betonades fler i jobb som en grundförutsättning för att stärka den svenska välfärden och företagens roll som den allra viktigaste jobbmotorn. Den rollen är kanske ännu viktigare idag när svensk arbetsmarknad står inför utmaningen att integrera de tiotusentals människor som kommit nya till Sverige under relativt kort tid.

Samtidigt är det viktigt att även vända på perspektivet. Att nya företag skapas, växer och anställer är oerhört viktigt. Men för att förbättra villkoren för företagande måste fokus även ligga på företagen som skapare av värde, nya produkter och idéer som berikar. Att företagen anställer innebär i sig en samhällsnytta men från företagens perspektiv utgår ju valet att anställa en ytterligare person från önskan om utveckla sin verksamhet eller skapa något helt nytt. Här behöver det inte handla om kvantitet utan i allra högsta grad av kvalitet. En enda nyckelspelare med unik kompetens kan vara helt avgörande för ett företag i kritiskt skede.

Sverige har idag en jämförelsevis liberal lagstiftning för arbetskraftsinvandring som är mycket viktig att värna om. Kompetent arbetskraft inom IT-området, som rekryterats från länder utanför Europa, har till exempel varit helt avgörande för svenska IT-företags utveckling under senare år. Genom arbetskraftsinvandring finns goda möjligheter att rekrytera medarbetare från andra länder för denna och andra branscher.

Problemet är bara att det inte räcker med att rätt lagstiftning finns på plats. Det måste också fungera i praktiken. En konsekvens av den mycket höga flyktinginvandringen under det senaste året är att handläggningstiden för arbetstillstånd har ökat mycket kraftigt. Det skapar osäkerhet i processen och ökade kostnader för det enskilda företaget. Vill det sig riktigt illa kan en viktig rekrytering riskeras helt på grund av att den administrativa hanteringen drar ut på tiden.

Vi moderater anser att Sverige ska fungera även när asyltrycket är stort. Därför ser vi ett tydligt behov av snabbare handläggningstider för arbetstillstånd. Gör företaget allt rätt ska man få svar inom 30 dagar och inte riskera att processen förlängs av konkurrensen från hanteringen av asylärenden. Båda dessa åtaganden måste kunna klaras samtidigt.

Vi anser att kravet på kort handläggningstid bör skrivas in som ett särskilt uppdrag i regleringsbrevet för Migrationsverket och att pengar bör öronmärkas för detta för att garantera att ansökningar om arbetstillstånd inte får vänta längre än nödvändigt när antalet asylärenden är högt.

Att ge svenska företag bättre möjligheter att snabbt och effektivt kunna rekrytera utländsk kompetens innebär en tydlig konkurrensfördel som gynnar både det enskilda företaget som hela det svenska samhället. Att företagen på detta sätt kan förbättra sina villkor ökar även deras möjligheter att växa ytterligare och – som en bonus – kunna anställa ännu fler.

Maria Plass (M)

Riksdagsledamot från Bohuslän

Ledamot i finansutskottet