Därför skulle regeringen ta greppet om statsbudgeten

Karl af Geijerstam: Att ge minoritetsregeringar stor makt att driva budgeten igenom riksdagen var själva tanken bakom 90-talets förändringar av budgetprocessen.