KARLSKRONA 2020-11-24 Corona- och väderanpassad ingång till akuten på Blekingesjukhuset i Karlskrona - anmälan utomhus och väntkur som skydd mot väder och vind. Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090
Vård med väntetid. Sjukvården präglades av stora problem redan innan pandemin slog till, och nu har en stor vårdskuld byggts upp. Bild: Johan Nilsson/TT

Varför vill ingen prata om väljarnas viktigaste fråga?

I partiledardebatten var det bara Ebba Busch (KD) som själv tog upp sjukvårdsfrågorna.

ANNONS

När partiledarna – minus Nyamko Sabuni, som ersattes av L-gruppledaren Johan Pehrson – drabbade samman för sista gången innan sommaren i riksdagens partiledardebatt i onsdags (9/6) kunde man bocka av en rad ämnen.

Gängkriminaliteten och rättsväsendets resurser återkom flera gånger. Migrationsfrågorna har en tendens att leta sig in, liksom klimatpolitiken. Ekonomiska frågor och skattepolitiken finns också alltid med. Men ibland är det som inte sägs i en politisk debatt lika intressant som det som sägs.

Så måste man fråga sig varför (nästan) ingen verkar vara intresserad av att debattera det som väljarna konsekvent pekat ut som sin viktigaste fråga. Sjukvården har varit väljarnas högsta prioritet långt innan coronapandemin slog till och satte ännu starkare fokus på området. Inför valet 2018 ansåg 63 procent att frågan var viktig, jämfört med 50 procent för lag och ordning respektive 37 för klimat.

ANNONS

Vårdfrågorna ligger i topp även i Novus juni-mätning. Inget talar för att de skulle minska i betydelse inför nästa års val. Tvärtom lär de bli ännu viktigare. Hur många besök på vårdcentralen eller hos specialistläkaren har ställts in sedan coronapandemin drog igång? Hur många cancerdiagnoser har missats? Att operationer och andra åtgärder skjutits upp är en sak, men vårdskulden är ett isberg: under ytan finns de som på grund av det senaste året inte ens fått en diagnos. Vilka köer möter de när de väl behöver vård?

Både väljarnas signalering och den ansträngda vårdsituationen talar för att området borde få stor uppmärksamhet. Ändå är det praktiskt taget bara Kristdemokraterna som verkar vilja prata vård. I partiledardebatten var det bara Ebba Busch (KD) som själv tog upp sjukvårdsfrågorna.

Att KD vill diskutera sjukvården är inte konstigt. Enligt Demoskop (12/3) har partiet numera passerat Socialdemokraterna i förtroende på området.

Men det är märkligt att S inte gör några större ansträngningar att återta ledartröjan och att andra partier inte ser chansen att flytta fram positionerna. Regeringen säger sig ofta "satsa på sjukvården” men presenterar inga reformer för att få systemet att fungera bättre.

Pandemin har varit ett krisår och ett undantagstillstånd, men snart är vi tillbaka i ett "normalläge” där allvarligt sjuka väntar i timmar i överfyllda akutrum, där tiotusentals väntar i månader på rutiningrepp, där vårdplatserna inte ens räcker till för barnen. Är det inte dags att vi börjar prata om det?

ANNONS