Skillnader i rörlighet säger inte allt om spridningen

Googles data säger en del om folks rörelsemönster, men inte vad man använder rörligheten till.