Dingle station Bohusbanan järnväg
Dingle station Bohusbanan järnväg Bild: Karl af Geijerstam

Oanvänd järnväg är ett systemfel

De problem som företaget Bohustimmer har haft med Trafikverket får inte upprepas.