Justitieminister Morgan Johansson vill utreda att kriminalisera förnekande av Förintelsen.
Justitieminister Morgan Johansson vill utreda att kriminalisera förnekande av Förintelsen.

Fri debatt är bättre än lagstiftning

Det finns goda skäl att säga nej till en speciallagstiftning om förnekelse av Förintelsen.